Hjem
Institutt for informatikk
Prosjekter

Oppstartsmøter og drift

Når forskningsmidler har blitt tildelt, og prosjektet starter opp, er det flere ting du som prosjektleder må ha oversikt over.

Hovedinnhold

Oppstartsmøte

Forskningsseksjon ved Institutt for informatikk inviterer til oppstartsmøte for nye eksternfinansierte prosjekter*. Møtet avholdes enten i revisjonsfasen eller kort tid etter at avtalen med finansieringskilden er på plass.

På dette møtet deltar prosjektlederen og representanter fra instituttets (adminsjef, instituttleder, forskningskoordinator) og fakultetets administrasjon (økonomi, HR, evt. kommunikasjon). Ved behov kan også andre nøkkelpersoner inviteres. Vi går gjennom prosjektet og milepæler, og legger til rette for at driften skal gå så lett som mulig.

  • Lage en plan for økonomioppfølging i samråd mellom prosjektleder, institutt og økonomiseksjon ved fakultetet. Her inngår også rapportering til finansieringskilde.
  • Lage en plan for eventuelle ansettelser, og avklare potensielle problemstillinger knyttet til dette i samråd mellom prosjektleder, institutt og personalseksjon ved fakultetet.
  • Gå gjennom eventuelle samarbeidsavtaler, databehandleravtaler, REK/NSD godkjenninger, rutiner for internkontroll.
  • Andre avklaringer. Dette kan være knyttet til opptak av ph.d.-kandidater, publisering, datahåndtering, karriereutviklingsplaner, arrangementer som skal gjennomføres m.m.

*For EU prosjekter arrangeres det separate oppstartsmøter med BOA-teamet. For mer utfyllende informasjon, se på BOA sine nettsider.

Drift

BOA-teamet har laget omfattende nettsider på driftsfasen.