Hjem
Institutt for informatikk
Artificial intelligence

NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium

Universitetet i Bergen er med i NORA – Et nasjonalt konsortium for å fremme forskning innen kunstig intelligens.

UIB NORA
Foto/ill.:
UiB/NORA

Hovedinnhold

NORA er et konsortium av ni institusjoner som har gått sammen om å samarbeide innen fagfeltet kunstig intelligens med en felles strategi for å styrke det norske forskning og utdanning innen feltet. 

I tillegg til samarbeid om prosjekter mellom forskingsmiljøene hos partnerinstitusjonene, vil NORA også være en aktiv pådriver for utdanning, næringsliv og oppstartsbedrifter innen kunstig intelligens.

NORA ble etablert 21. November 2018, og består av følgende medlemsinstitusjoner: 

 • NORCE 
 • Norges miljø-og biovitenskapelige universitet 
 • Simula Research Laboratory
 • OsloMet 
 • UiT Noregs arktiske universitet 
 • Universitetet i Agder 
 • Universitetet i Bergen 
 • Universitetet i Oslo 
 • Universitetet i Stavanger 

NORAs styreleder er Pinar Heggernes, og direktør er Klas Pettersen.

NORA er åpen for nye partnerskap og samarbeid. Les mer om NORA.

Felles strategi

I juni 2020 har NORA lansert en plan som må betegnes som unikt i norsk sammenheng, hvor alle NORAs ni partnere sammen om en felles strategi for kunstig intelligens. Strategien skal bidra til å styrke norsk forskning og utdanning innenfor feltet, og har fire hovedmål:

 • Å skape forsking og innovasjon på kunstig intelligens i verdensklassen.
 • Å tilby utdannelse og praksis i verdensklasse på feltet.
 • Å oppnå åpen og tillitsbasert bruk av kunstig intelligens gjennom etisk bevissthet.
 • Å bli et ledende nettverk for kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. 

Les mer om strategiplanen
Les og last ned strategiplanen på NORAs nettsider

For å nå disse målene er det beskrevet konkrete prioriteringer og innsatsområder, for eksempel gjennom opprettelse av en ny forskerskole.

For øyeblikket har de fleste utdanningsinstitusjoner tilgjengelige emner innen kunstlig intelligens, men ikke alle tema innen fagfeltet blir dekket av alle institusjonene. Gjennom å opprette en forskerskole vil NORA tilby kurs og seminarer, slik at forskere kan få spesialiseringen de trenger, selv om et emne ikke er tilgjengelig ved deres eget universitet.

Registrer deg for å motta info om forskerskolen.

Kunstig intelligens på Institutt for informatikk

Maskinlæring er blitt en viktig grunnsten for forskning, og blir anvendt i omtrent alle forskningsgrener. Likevel er det få universiteter og institusjoner som har satset på å utvikle nye metoder, verktøy og algoritmer for maskinlæring. 

Institutt for informatikk sin satsing innen kunstig intelligens har røtter helt tilbake til 1990, og maskinlæring er blitt undervist i snart 20 år. I dag har alle forskningsgruppene aktiviteter som er rettet mot kunstig intelligens, og i 2018 ble det opprettet en ny forskningsgruppe dedikert til grunnforskning innen maskinlæring. Også gruppene for bioinformatikk og optimering jobber med kunstig intelligens som grunnlag for å løse problemer innen livsvitenskap, logistikk og fornybar energi.

Vi på Institutt for informatikk ser frem til å bruke vårt samarbeid i NORA til å videre utvikle og spre vårt arbeid og vår stemme innen et fagfelt som er svært sentralt for oss.