Hjem
Institutt for informatikk
Nyhet

Centre for Social Algorithms går videre til neste runde for SFF

Forskningssenteret vil studere algoritmer som fungerer best for mennesker og samfunnet. Nå kan de bli et Senter for Fremragende Forskning (SFF).

Sentermedlemmer
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Våre liv blir større og større grad påvirket av algoritmer, uten at vi som brukere nødvendigvis vet akkurat hvordan de fungerer. Vi setter i stedet vår tillit til at ekspertene som utvikler systemene kan sørge for at de dekker våre behov, uten at vi tenker på hvordan dette skjer.

Problemer kan oppstå når datavitere utvikler algoritmer på en måte som kun har fokus på at de skal utføre jobben raskest mulig: Hvilke konsekvenser kan det få når systemer blir bygget for datamaskiner – ikke mennesker?

«Algoritmer påvirker livene våre direkte, og det kreves innsats og ekspertise innen både teknologi og humaniora,» mener Professor Fedor V. Fomin.

"For å kunne utvikle algoritmer på en ansvarlig måte trengs det et helt nytt teoretisk rammeverk hvor samfunnsansvar er en del av ligningen."

Spørsmål som trenger svar er blant annet:

  • I hvilken grad kan algoritmer sette sosiale problemer og behov høyere?
  • Hva har uetiske, partiske og ugjennomskuelige algoritmer til felles?

Med denne bakgrunn har Professor Fomin ledet arbeidet med Centre for Social Algorithms som skal forske på metoder for ansvarliggjøring av algoritmene, med et tverrfaglig samarbeid bestående av eksperter innen data science, maskinlæring, juss, etikk og humaniora.

 

Et nytt senter for fremragende forskning

Senteret var blant 161 søknader som Norges Forskningsråd mottok fra søkere som ville danne sentre for fremragende forskning. 36 søknader ble valgt til å gå videre til neste runde og Center for Social Algorithms er et av disse. Universitetet i Bergen sendte inn 25 senterforslag og 7 av disse går nå videre til neste runde

Ordningen med Sentre for Fremragende Forskning (SFF) er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktig og romslig finansiering av sentre gir forskning i internasjonal front, og vil være et stort tilskudd til et allerede fruktig IKT-miljø i Bergen.

Som senterleder Fedor Fomin og sentermedlemmer Pinar Heggernes og Marija Slavkovik skrev i Bergens Tidend nylig:

«Bergen er i en unik stilling til å lede dette arbeidet i Norge. Universitetet i Bergen har sterke fagmiljøer som arbeider med forskning og utdanning innen algoritmer og kunstig intelligens, samt sosiale, kulturelle og etiske dilemmaer knyttet til disse, ved en rekke institutter på tvers av flere fakulteter.

Sammen med de andre utdanningsinstitusjonene, offentlig forvaltning og næringslivet i Bergen, er vi i en særdeles sterk posisjon til å bidra til en sunnere digital samfunnsutvikling.»

 

LES OGSÅ: «Bør vi frykte algoritmene?» (BT)

LES OGSÅ: "Algoritmer til det beste for samfunnet" (På Høyden)