Hjem
Institutt for informatikk
SFU

"Universitetene må reagere på det nye kunnskapsnivået studentene har"

Forskningsgrupper og studenter har jobbet sammen for å få på plass et nytt senter som skal ta informatikkundervisning til nye nivåer.

ScaleIT teamet
Fra venstre: Endre Egge, Nikolay Kaleyski, Fredrik Manne, Noeska Smit, Mohammad Khalil, David Grellscheid, Mikhail Barash, Robert Kordts, Brigt Arve Toppe Håvardstun, Lene Tøftestuen, Ahmad Hemmati, Shania Ineza Muganga, Nello Blaser.
Foto/ill.:
Randi H Eilertsen, UiB

Hovedinnhold

Institutt for informatikk har allerede en forskningsgruppe innen didaktikk, og ønsker nå å utvide kompetansen med det nye senteret ScaleIT, i samarbeid med Institutt for pedagogikk og SLATE

Navnet kommer av behovet for oppskalering av IT-studier; et felt med enorm vekst og etterspørsel. 

ScaleIT har nå søkt status som Senter for fremragende utdanning, for å kunne takle fremtidens utfordringer innen informatikkundervisning. 

Et nytt studieløp 

Et av satsingsfeltene til senteret vil være å utvikle en mer modulær tilnærming til studieprogram. 

En av dagens utfordringer er å motta nye studenter med stort sprik i kunnskapsnivå ved studiestart: Før var det antatt at studenter trengte opplæring fra grunnen av, men nå opplever forelesere at en god del allerede kan programmere før de har begynt på studiene. 

For å sikre at alle får de grunnleggende kunnskapene på plass, må disse studentene gjerne ta fag som de egentlig er overkvalifisert for. 

«Etter hvert som programmering ofte blir undervist i skolen, må universitetene reagere på det nye kunnskapsnivået studentene har ved oppstart,» sier førsteamanuensis David Grellscheid, som vil bli senterleder for ScaleIT om søknaden blir innvilget.  

En metode de vil bruke for å håndtere dette, er å utvikle et modulært undervisningssystem med kortere emner som dekker spesifikke læremål. På denne måten vil studentene kunne ta eksamen i de tingene de allerede er kvalifiserte i, slik at de kan bruke tiden på å lære nye ting.  

«Ideelt vil studenter kunne ta tidlig eksamen i ting de kan for å få poengene de trenger, og så heller ta emner hvor de kan lære noe nytt», forklarer Grellscheid.

Fokus på læring – også før universitetet 

Senteret vil også ha nær kontakt med skoler, for å bedre kunne undersøke og kartlegge hvordan IT-kunnskap utvikler seg i elevgruppene. 

Den nye undervisningsfremtiden inneholder ikke bare informatikk, sier Grellscheid, som påpeker viktigheten av å gi studentene tverrfaglig kunnskap. 

«Vi har mye ekspertise her på universitetet innen felt som personvern og elektroniske medier. Til tross for at vi er spredd over forskjellige fakultet, bør dette være en del av utdanningen til de fremtidige IT-arbeiderne.» 

Leder for Institutt for informatikk, Inge Jonassen, sier at han synes prosessen med å utarbeide søknaden har vært veldig stimulerende og nyttig for videre utvikling av studietilbudet ved instituttet og sier også at «ScaleIT vil gjøre det mulig for oss å løfte utdanningstilbudet, få til en bedre integrasjon med andre fag ved UiB og å levere bedre og mer kompetanse som er sterkt etterspurt i næringsliv og i det offentlige.»  

Noeska Smit og David Grellscheid

Noeska Smit og David Grellscheid vil bli nestleder og leder av det nye senteret om finansieringen blir vellykket.

Foto/ill.:
Randi H Eilertsen, UiB

Studentene er med i prosessen

Mathilde Bergenheim er student ved Institutt for informatikk, og synes samarbeidet har vært givende. Hun har vært med i studentgruppen som har vært med å utrede hvordan utdanningstilbudet kan forbedres på tvers av studieretninger.

«Det er også et bredt utvalg av studenter som er med: Vi er to jenter og to gutter og vi går alle forskjellige studieretninger innenfor informatikk,» forteller hun om studentinvolveringen.

«Jeg opplever også har vi blir hørt på og det vi har å si og kommer med blir tatt godt imot.»

Studentmiljøet ved instituttet er generelt svært engasjert i universitetslivet, og spesielt linjeforeningen ‘echo’ bidrar mye med kunnskap om og kontakt med næringslivet.

SFU-ordningen

Sentre for fremragende utdanning (SFU-ordningen) er en nasjonal prestisjeordning for utdanningsvirksomhet i høyere utdanning. Ordningen ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2010. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) har forvaltet ordningen siden 2019.