Hjem
Institutt for informatikk
Bærekraft

Hva er energiinformatikk?

- Vi har merket stor etterspørsel fra både studenter og industrien.

Energiinformatikk Lab, Energy informatics lab
Foto/ill.:
Randi H Eilertsen, UiB

Hovedinnhold

Informatikk er ikke bare for de som drømmer om store beløper og Silicon Valley: Det blir også stadig større etterspørsel etter informatikere innen fornybar energi.

Den nye ressursgruppen Energy Informatics Lab jobber med å utvikle og forbedre produksjon, distribusjon og sparing av fornybar energi.

- Vi har merket en stor etterspørsel, både fra studenter som ønsker å jobbe innen dette feltet, og fra fagfolk som ønsker seg folk med datavitenskaplig kompetanse til sine prosjekter, forteller Ahmad Hemmati.

Hemmati er en av de tre initiativtakerne bak Energy Informatics Lab, og har blant annet jobbet mye med energieffektiv logistikk gjennom optimering.

Nello Blaser jobber innenfor maskinlæring, og ser store muligheter i energiinformatikk.

- Etter hvert som muligheter til å utnytte større mengder data blir tilgjengelig, er det viktig at dette brukes som et verktøy i en av de største utfordringene menneskeheten står ovenfor, sier Blaser.

- Det er derfor fint å kunne tilby mulighet til å kunne spesialisere seg allerede i studietiden.

Magne Haveraaen er professor i programutviklingsteori, og fremhever viktigheten av å ta informatikk med i betraktningen fra et tidlig stadium.

- Om informatikk bare blir en ettertanke i et prosjekt, er det vanskelig for oss å kunne gjøre den store forskjellen. Heldigvis begynner folk å få øynene opp for hvor nyttig det er å inkludere informatikk fra starten av utviklingen, forteller Haveraaen.

Studentprosjekt med mening

Drone som står på gulvet i et laboratorium. Student og stipendiat snakker i bakgrunnen.

Masterstudent Lars Oddne Ramstad Juvik og doktorgradsstipendiat Mauro Ghirardelli.

Foto/ill.:
Randi H Eilertsen, UiB

Droner har blitt et viktig verktøy for innsamling av data, og programmering av droner er en type oppgave som flere av studentene innen energiinformatikk jobber med.

En av studentene som jobber med dette er Lars Oddne Ramstad Juvik. Lars har tidligere tatt en bachelorgrad i datateknologi, og holder nå på med en mastergrad i programutvikling.

- Jeg skal programmere en drone til å kunne holde seg stabilt bak en aktiv vindmølle. Dette vil la oss ta presise målinger av vindstyrken, som vi ikke kunne fått til om det var et menneske som styrte.

Lars blir veiledet av Magne, som tilbydde han et prosjekt hvor han jobber sammen med Mauro Ghirardelli på Geofysisk Institutt.

- Nå når vi er i en overgang til fornybar energi, er det viktig at vi forstår teknologien vi jobber med for å kunne gjøre den så effektiv som mulig. Mauro er godt i gang med sitt arbeid for å forstå hvordan vindturbiner interagerer med hverandre, så det er veldig givende å kunne jobbe sammen på tvers av felt.

Les mer om Energy Informatics Lab.