Hjem
Institutt for informatikk

Helse, miljø og sikkerhet

Informasjon om helse, miljø og sikkerhet ved Institutt for informatikk.

Hovedinnhold

Verneombud ivaretar arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, er involvert i UiB sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og samarbeider med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.

Alle ansatte innenfor et verneområde/hovedverneområde har rett til å foreslå kandidater. Verneombud skal velges blant ansatte som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. 

Verneombud i perioden 2023-2024:

Brannberedskap, datablokken (områdene til Institutt for informatikk):

Informasjon om brannsikkerhet:

HMS-seksjonens sider:

Planer/dokumenter: