Hjem
Institutt for informatikk

For masterstudenter

Nyttig informasjon for masterstudenter ved institutt for informatikk

Hovedinnhold

 

Aktuelle regler og bestemmelser for masterstudenter og masterstudier finner du i:

Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

Masteravtale

Masteravtale finner du her: 

Felles masterprogram i programutvikling

Masterprogram i informatikk (alle studieretninger)

(Masteravtalen skal fylles ut av alle nye masterstudenter, og signeres av student og veileder før den leveres til instituttet (programstyret) for godkjenning.)

 

Karakterfastsetting for masteroppgaver

For studenter tatt opp på masterprogram høst 2012 eller senere gjelder nye karakterbeskrivelser. Les mer her: Karaktersetting av masteroppgaver innen MNT-fagene

 

Trenger du å få innstallert programvare, eller trenger du tilgang til f.eks.MSDN?

Send forespørsel på e-post til post@ii.uib.no (oppgi fullt navn, brukernavn, navn på veileder og hvilket studieprogram du går på.

Eventuelt kan du kontakte din veileder /forskningsgruppe.

 

Har du spørsmål om , eller behov for, spesialutstyr i forbindelse med ditt masterprosjekt?

Ta kontakt med din veileder/forskningsgruppe.

Eventuelt kan du kontakte studieveileder@ii.uib.no

 

Studieveiledning

Kontakt studieveileder@ii.uib.no. Adm ansvarlig er studieveileder Pal.Gunnestad@uib.no

Støtte til konferanser

Som masterstudent kan du søke om økonomisk støtte til å reise på faglige relevante konferanser. For mer informasjon om dette, ta kontakt med studieveileder.

 

Realfagsbiblioteket

Har du spørsmål om tilgang til elektroniske tidsskrift? Eller ønsker du hjelp med litteratursøk eller referansehåndtering?

Bibliotek for realfag kan hjelpe!

 

Vitnemål

Når du er ferdig med mastergraden og har avlagt muntlig eksamen, vil du automatisk få tilsendt vitnemål til den adressen du har oppgitt i Studentweb. Du vil motta vitnemålet ca åtte uker etter muntlig eksamen. Husk å oppdatere adressen din i Studentweb om du flytter!