Hjem
Institutt for informatikk
Nyhet

Datalegende besøker Bergen

Richard Stallman har de siste 30 år kjempet for folks rett til å ha kontroll over sin datamaskin og sin datahverdag – rettigheter og friheter man tar for gitt når man kjøper fysiske ting som hus eller bil. Stallman besøker Universitetet i Bergen og holder seminar 19. februar om digital frihet.

Hovedinnhold

Retten til å fikse selv

Ville du kjøpt et hus hvor bare husbyggeren hadde lov til å utføre reparasjon og vedlikehold?

Vi er kanskje ikke dyktige nok håndverkere til å fikse på huset selv, men vi står fritt finne en som kan. Kjøper du et dataprogram, derimot, stiller ting seg plutselig helt annerledes: Leverandøren kan hindre deg i å tilpasse det til ditt behov, å gi det videre når du ikke har bruk for det lenger, eller å fikse problemer som leverandøren ikke prioriterer.

Stallman støtte på dette problemet i 1980, og svarte med å grunnlegge The Free Software Foundation, og ta initiativ til GNU-prosjektet. Sammen med Linux-kjernen har GNU blitt et fritt, fleksibelt og gratis operativsystem som brukes av millioner av mennesker og har blitt tilpasset til alt fra mobiltelefoner til superdatamaskiner.

En digital frihetsrevolusjon

Idéen om frihet til å dele, videreutvikle, bruke og tilpasse programvare har endret dataverdenen, og budskapet om frihet til endring og innsyn i programkode har fått gehør i regjeringer verden over – også i Norge.

Stallman har dessuten argumentert ivrig mot de store programvare- og mediaselskapenes forsøk på å låse informasjon – tekstdokumenter, musikk, film – i proprietære formater, slik at de ikke kan brukes på konkurrerende produkter eller på måter produsentene ikke ønsker. Her har Norge nylig tatt grep og pålagt offentlige enheter at all informasjon skal gjøres tilgjengelig i åpne formater.

Seminar – “Who Controls Your Computer?”

Stallman er kjent som en kompromissløs ildsjel som gir tilhørerne en unik og intens opplevelse. Han besøker Universitetet i Bergen og holder foredrag om fri programvare og GNU-prosjektet 19. februar kl. 17:00-19:30 i Auditorium 1, Dragefjellet. Foredraget er åpent for alle, og arrangeres av Institutt for informatikk og Senter for vitenskapsteori. Det er satt av rikelig tid til spørsmål og diskusjon.

Interesserte kan ser mer på http://www.ii.uib.no/rmstalk/.

Mer om GNU og The Free Software Foundation:

Mer om Institutt for informatikk:

Institutt for informatikk (II) driver forskning og utvikling på høyt internasjonalt nivå – mange av forskingsresultatene blir dessuten gjort tilgjengelig som fri programvare. Ved Norges Forskningsråds siste evaluering av informatikkfaget i Norge kom Institutt for informatikk, UiB, ut på topp.

Om Senter for vitenskapsteori:

Senter for vitenskapsteori (SVT) ser på filosofiske og etiske spørsmål rundt vitenskap og forskning. Seminarserien “Naturvitenskap og filosofi” ved SVT er ment å stimulere til kritisk refleksjon og interdisiplinær debatt rundt naturvitenskap ved Universitetet.