Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Fra januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer, etter at Anne Marit Blokhus har takket ja til å bli prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.
Bioinformatikk er i vinden for tiden og gjennom en storstilt satsning både fra Norges Forskningsråd og Bergens Forskningstiftelse (BFS) er det mye som tyder på at dette er felt hvor Norge har sterke ambisjoner.
I følge forskning.no er det stort frafall blant de som tar en doktorgrad i informatikk - bortsett fra i Bergen.
Norges Forskningsråds fagkomité for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) har akkurat tildelt 253 millioner kroner i fri prosjektstøtte til 35 prosjekter nasjonalt. Institutt for informatikk ved UiB er det eneste informatikk-instituttet i Norge som har fått tildelt et forskerprosjekt.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets helse-, miljø- og sikkerhetspris går i 2015 til Institutt for biologi for instituttets innsats for å trygge arbeidsmiljøet gjennom et aktivt "Teknikerforum" som koordinerer viktig HMS-opplæring og -oppfølging.
Den anerkjente forskaren Michael Fellows har takka ja til ei stilling på Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen.
Den nye forskerskolen NORBIS ved Universitetet i Bergen skal gi bedre metoder for å få mest mulig biologisk innsikt ut av økende mengder biologiske data.
Hva er årsaken til at instituttets masterprogram skårer så høyt på studiebarometeret? Tekna kom på besøk for å finne ut mer.
Masterstudent i Informatikk ved Universitetet i Bergen, Johan Torås Halseth (24) ble i juni kåret til årets beste norske IT-student.
Å gå opp den røde løperen er kanskje ikke hverdagskost for UiB forskere, men det må nok til når filmpriser skal tas imot. Pina Kingmann tok nylig, på vegne av flere, imot pris for filmen "Our Resilient Genome"
Quizkvelder og vafler hos vaffel-orakelet - Er det rart at vi trives her? smiler informatikkstudentene
Å utvikle en programvare som gjør det mulig for forskere å analysere data både fra seg selv og andre - det kan føre til en Meltzerpris!
Hvorfor trenger man matte til å programmere? Hvordan lager man et spill? Og hvordan funker egentlig twist som ekstraliv? Alt dette fikk videregående-elever testet ut på informatikk sin programmeringsdag!
Prosessen for utarbeidelse av ny strategi for MN-fakultetet er igang, og torsdag 27. november holdt dekanatet allmøte for ansatte og studenter.
Elisabeth M. Lysebo blir ny fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Sider