Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Student

Masterstudenter lager kunstige taleroboter

Førstesemestersstudenter på master i medie- og interaksjonsdesign ved UiB i Media City Bergen presenterte protoyper innen kunstig taleteknologi. Resultatene ble Robot Buddy, Easysleep, Masebotten og kjøkkenassistenten Albert. 

Demo for studentene på MIX301
Edvard Sørbø, Lars Nyre, Petter Omdal, Linn, Mats Åsbu Jacobsen og Rikard Gjengstø Stormo
Foto/ill.:
Zulfikar Fahmy

Hovedinnhold

- Taleassistenter som Alexa og Siri er blitt mer og mer vanlige. De blir gjerne oppfattet som "smarte" og "intelligente". Det er et sentralt tema dette semesteret. Studentene har laget prototyper, og vi undersøker grader av opplevd kunstig intelligens, som vi kaller sosial intelligens, personlig omsorgsintelligens, displineringsintelligens og hjelpeintelligens, sier professor Lars Nyre.

Studentene har brukt teknologi fra MCB-klyngepartneren CaptureFM, utviklet av Espen Systad og Tor Langballe. Prototypene er utviklet som del av førstesemesterkurset  Medieteknologi: teori og utvikling (MIX301)

- Det dreier seg om spenstige prototyper som skal fortelle om muligheter i framtiden, som vi kan si noe om nå. Det er et ytterst krevende kurs. Studentene skal både utvikle teknologi og analysere gjennom teori. Vanligvis er det enten eller. Dette skal være begge deler, og det er utfordrende!

Prototypene danner utgangspunkt for akademiske analyser av hva slags «intelligent agent» det er snakk om. Kurset er på denne måten like teoretisk som det er praktisk, og i analysene prøver studentene å beskrive potensialet i disse agentene basert på designteori, fenomenologi og intelligensteori. 

- Ordforståelse, hurtighet i oppfatning, ordleting, og tallbehandlingsevne, er ofte sett på som mål på intelligens, men maskiner er ikke "bevisste", de er ikke "selvbevisste". Men kan de bli det en gang i framtiden? spør Nyre.

Fire intelligente agenter som viser retning og som sier noe om maskinatferd i framtiden.

Robot Buddy - sosial intelligens, Rikard Gjengstø Stormo

- Mitt utgangspunktet har vært at roboter er dårlige til å gjenkjenne naturlig tale og snakke naturlig, så jeg forsøkte å lage en robot som kan snakke mer naturlig, sier Rikard. Målet var å lage en robot som kan starte samtalen selv, og dermed gi roboten en følelse av autonomi.

- Alle roboter som finnes i dag er ganske dårlige på å holde en samtale med deg. De sier ikke alltid i fra når de ikke forstår hva du sier.

Rikard lagde en robot man kan spille «20 spørsmål» med. Når du har brukt opp dine 20 spørsmål, begynner Robot Buddy å gi deg hint, slik at du skal klare utfordringen.

- Hvis jeg skulle videreutviklet denne, blir det i retningen av åkonstruere en samtalepartner. Den måtte hatt et kamera, slik at den plukker opp kroppsspråk, som er viktig i forhold til kommunikasjon. Roboten skal kunne bli en «venn», som skjønner hva den skal si ut fra kroppsspråk, ansiktsuttrykk og hva du svarer. Men det er langt fram i tid.

 

Easysleep - personlig omsorgsintelligens, Petter Omdal.

Petter designet en app som skal hjelpe deg og barnet ditt med å sovne.  I første omgang hjelper appen ved å spille av såkalte “hvit støy”, når du ønsker det. Du starter den ved å si at du ikke får sove, og appen foreslår hvilke lydtyper den skal spille av. Får du fortsatt ikke sove, kan du fortelle det til appen, og den vil gi deg andre forslag til lyder.

- Det finnes jo mange slike søvnapper fra før, så jeg ville utvikle deg på en litt annen måte. Jeg tenkte: «Hva med «foreldreerstatning»? Kan en app gjøre foreldrene overflødige?», spør Omdal.

Målet med appen er altså at den skal kunne bli en personlig omsorgsassistent. Den skal kunne fange opp når barnet er urolig, og sette I gang tiltak for å få barnet til å sove igjen.

- Det er jo nesten et litt skummelt perspektiv, at man skal kunne erstatte så mye med én app, kommenterer professor Lars Nyre.

 

Masebotten - disiplineringsintelligens, Mats Åsbu Jacobsen

- Jeg kom egentlig på idéen dagen før vi skulle pitche forslagene våre. Jeg tenkte: «Hvordan kan jeg forhindre at jeg utsetter ting så lenge?». Da kom jeg på Masebotten, forteller Jacobsen.

Appen fungerer slik at du legger inn gjøremål, ved å snakke til den, som for eksempel: «Legg inn prosjektbeskrivelse 12. desember». Appen lager en plan for deg og deretter begynner appen å minne deg på å gjøre det du skal: «Har du fått gjort noe i dag?». Svarer du nei, forteller appen deg at du må få jobbet litt i morgen. Jo nærmere fristen du kommer, og jo mindre du har gjort, desto mer intens blir masingen. «Har du jobbet i dag?», «Nei». «Nå må du ta deg sammen. Fristen er om fem dager, er du klar over det?».

Etter hvert skal denne kunne utvikles, slik at den skjønner når det er lurt å mase, og når det ikke lønner seg å gjøre det. Er du for eksempel på trening hver tirsdag ettermiddag, skal appen forstå at dette ikke er tidspunktet å mase på.

 

Kjøkkenassistenten Albert - hjelpeintelligens, Linn Schnell.

Linn sin app starter med en ganske enkel kjøkkenassistent, Albert, som kan hjelpe deg med tips til middag, uten at du må innom nettsider som, for eksempel, MatPrat. Når du har valgt hva du vil ha til middag, hjelper appen deg videre med å lese oppskriften i sanntid og informere, for eksempel, om egg skal være romtempererte, eller når det skal helles i vann. .

Du kan også legge inn egne tips i oppskriften, som for eksempel: «Det var litt mye chili, ta litt mindre neste gang», og så vil du få disse tipsene neste gang du bruker  oppskrift. Albert skal og kunne fortelle hvor ingredienser står på kjøkkenet, generere handleliste som koordineres med hvilke varer en allerede har, samt komme med forslag til oppskrifter med ingredienser som snart går ut på dato.