Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Bokutgivelse

Transgression in Games and Play

Ved å fokusere på den faktiske spilleropplevelsen, tilbyr boken en kontekstuell forståelse av innhold og praksis som vanligvis kun blir fremstilt som problematisk.

Forsiden til boka "Transgression in Games and Play"
Foto/ill.:
MIT Press

Hovedinnhold

Antologi på MIT Press redigert av Kristine Jørgensen (Universitetet i Bergen) og Faltin Karlsen (Høgskolen Kristiania)

Les mer om boken, og bestill den her

Dataspill kritiseres ofte for grenseoverskridende innhold, men også for å tillate problematiske spillerpraksiser. Kritikkpunktene handler ofte om for mye og overdreven vold eller for overforbruk og muligheten for avhengighet. Andre overskridelser handler gjerne om unyansert representasjon av kjønn og etnisitet, eller om hatprat og trakasserende adferd. Samtidig tilbyr dataspill rom for å utforske det grenseoverskridende innenfor lekenhetens og fiksjonens rammer. 

Transgresjon handler om å bryte normer og krysse grensene for hva storsamfunnet eller en subkultur aksepterer, og er derfor aldri absolutt, men knyttet til konteksten for den aktuelle grensen eller for personene som er involvert. I denne boken har Kristine Jørgensen og Faltin Karlsen samlet forskningsbidrag som diskuterer grenseoverskridende praksiser og innhold knyttet til dataspill og spilling, og setter praksiser som tilsynelatende kan ses på som problematiske i konteksten av spill og lek.

Det som oppleves som negativt for den som blir utsatt for det kan i kontekster noen ganger oppleves en positiv og leken handling for den som utfører handlingen. I boken diskuterer Kelly Boudreau hvordan trakassering kan forstås som en sosialiseringsprosess. I andre tilfeller kan spilling skape en avvæpnende ramme som gjør det mulig å utforske temaer som ellers oppleves som normbrytende. Jaakko Stenros tar utgangspunkt i leketeori og presenterer en oversikt over hvordan lek omfavner ulike former for grensesoverskridende adferd, fra fysisk farlige aktiviteter som BASE-hopping via sosiale overskridelser som trolling til spill-interne overskridelser som juksing og regelbrudd.

Hvordan man håndterer grenseoverskridelser i spill er et annet tema som tas opp i boken. Mia Consalvo tar for seg hvordan den kvinnelige streameren Kaceytron velger å respondere på trakasserende adferd med sine egne grenseoverskridelser. Kristian Bjørkelo og Kristine Jørgensen presenterer i sine bidrag resultater fra Games and Transgressive Aesthetics-prosjektet, der Bjørkelo gjør en autoetnografisk studie av dataspillet This War of Mine, mens Jørgensen diskuterer spilleres holdninger til kontroversielt og sensitivt innhold i dataspill.

Boken viser hvordan det grenseoverskridende i dataspill kan spenne fra det spekulative til det kunstneriske innholdsmessig, men illustrerer også hvordan spilling og lekenhet setter vanskelige temaer og overskridende handlinger i en ny kontekst. Ved å vise til at det som kan oppleves som grenseoverskridende for tilskuere, ikke nødvendigvis er dette for den som spiller, tilbyr boken et  utgangspunktet for forstå spillkontroverser, vold og avhengighet i et annet lys enn det effektstudier gjør.