Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet

Gledelige tilbakemeldinger fra masterprogrammet i medier og kommunikasjon

Infomedias masterprogram i medier og kommunikasjon scorer høyt på Studiebarometeret 2020.

Samfunnsvitenskapelig fakultet
Masterprogrammet i medier og kommunikasjon holder hus i Fosswinckels gate 7
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Hvert år gjennomfører NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde studiekvalitet. Det ble også gjort i unntaksåret 2020.

På Infomedia vil vi trekke fram studentenes tilbakemeldinger på masterprogrammet i medier og kommunikasjon som spesielt gledelige. Programmet ligger generelt høyt på alle parametere, sammenliknet med både UiB-snitt og nasjonalt. Tallene viser også stigning sammenliknet med tidligere år.

Økt fokus på arbeidslivsrelevans de siste årene, inkl etablering av nytt praksisemne, ser ut til bli tatt godt i mot av studentene. Det er også svært gledelig at scoren på arbeidslivstilknytning ligger såpass høyt, og mye høyere enn snittet for akademiske studier det er naturlig å sammenligne med.

- Dette tyder på revisjonen av dette masterprogrammet fra 2017 av, både mht struktur og innhold, så langt har vært vellykket, forteller førsteamanuensis Rune Klevjer, som er godt fornøyd med de positive tallene.