Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
UiB AI

Vil utvide kompetansen til TVP-studenter

Infomedia-prosjekt skal utvide kompetansen til TV-produksjon-studenter til også å kunne interagere med og utvikle innhold for Metaverset.

Virtual Reality
Foto/ill.:
Hedvig Idås

Hovedinnhold

Fremtidsrettede Infomedia-undervisere

I februar 2022 mottok fakultetene ved UiB en utlysning om midler til forskning og utdanning relatert til digitalisering. Utlysningen er en videreformidling av en gave UiB har mottatt fra Unifob på 3 millioner til å styrke bredden av forskning og utdanning på problemstillinger og muligheter tilknyttet digitalisering (algoritmer, kunstig intelligens, maskinlæring, stordata, osv). 

I utlysningen ble det lagt vekt på at midlene skulle tildeles prosjekt som ville oppgradere fagområdet eller utdanningsprogrammet i lys av internasjonal utvikling. Dette kunne enten gjelde det faglige innholdet i seg selv eller digitale verktøy for bruk i selve fagområdet. Det skulle vise seg å være midt i blinken for fremtidsrettende Infomedia-undervisere.

Vil utvide kompetansen til TVP-studenter

Et av prosjektene som får midler ledes av Infomedias Richard Edward Misek. I prosjektet skal man utvide kompetansen til TV-produksjon-studenter til også å kunne interagere med og utvikle innhold for Metaverset. Noe av bakgrunnen for prosjektet er at Mark Zuckerberg allerede har omdøpt selskapet sitt til Meta og på den måten tatt eierskap til det såkalte «Metaverset» - en slags virtuell parallell virkelighet. Ifølge Misek er det viktig å utfordre det mulige monopolet til Zuckerberg og bidra til at Metaverset kan være et inkluderende og demokratisk sted med en variasjon av skapere og utviklere.

- Vi er veldig glade for at vår faglige ansatte møter fremtidens utfordringer på denne måten, kommenterer instituttleder Marija Slavkovik.

Utlysningen har vært koordinert av UiB AI - et initiativ for å koordinere og synliggjøre all forskning-, utdannings- og innovasjonsaktivitet innen kunstig intelligens ved Universitetet i Bergen, og legge til rette for samarbeid og kontakt mellom fakultetene og med partnere utenfor UiB. Utlysningen har likevel ikke vært begrenset til kunstig intelligens.