Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny bok

Hvordan pandemien ble kommunisert i Norden?

Medieforskere fra hele Norden deler kunnskap og erfaringer fra sin forskning på hvordan pandemien ble kommunisert i de ulike nordiske landene.

Graphs on computer
Foto/ill.:
@goumbik via Unsplash.com

Hovedinnhold

I den nye antologien «Communicating a Pandemic - Crisis Management and Covid-10 in the Nordic Countries» publisert av Nordicom, deler medieforskere fra hele Norden kunnskap og erfaringer fra sin forskning på hvordan pandemien ble kommunisert i de ulike landene.

De store nasjonale variasjonene i krisehåndteringen utfordret ideen om «den nordiske modellen» som er et begrep ofte brukt av samfunnsforskere og økonomer for å beskrive likhetstrekk ved de nordiske landene knyttet til blant annet politisk organisering, økonomi, mediesystemer og en høy tillit til samfunnsaktører.

Boken består av 15 kapitler som gjennom å kombinere organisasjons- og samfunnsteoretiske perspektiver gir en bred oversikt over krisekommunikasjonen fra nasjonale myndigheter, offentlige helsemyndigheter, lobbyister, nyhetsmedier og næringslivet i det første året av pandemien.

Fra Universitet i Bergen og Institutt for informasjons- og medievitenskap har professor Jens Kjeldsen og postdoktor Ragnhild Mølster bidratt med kapitler om kommunikasjonsstrategier og kunnskap fra Norge, Sverige og Danmark i kapitelene:

  • Strategic Covid-19 management in communicational practice: At the Crossroads to remain open or not in Denmark, Norway, and Sweden Joel Rasmussen, Øyvind Ihlen og Jens Kjeldsen.
  • Crafting the crisis: How the genre of the justifying press conference consititued the Covid-10 pandemic as an emergency and legitimised the power of authorities in Denmark, Norway, and Sweden. Jens Kjeldsen
  • Expressions of governance, risk and responsibility: Public campaigns in the crisis and risk management of Covid-19 in Denmark, Norway, and Sweden.  Pernille Almlund, Jens Kjeldsen og Ragnhild Mølster

Professor Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne har bidratt med forskning knyttet til bekymring rundt misinformasjon under pandemien i Danmark, Finland, Norge og Sverige i kapitlet "Citizens’ news use during Covid-19 Concerns about misinformation and reliance on local news in Denmark, Finland, Norway, and Sweden".