Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Innovasjon

Tildelt 100.000 kr. for å fremme inkluderende læring

Bachelorkandidat i medie- og interaksjonsdesign, Hedvig Bache Hungnes, er medgründer på prosjekt som får støtte av UiB idé.

Bilde av Hedvig Bache Hungnes
Hedvig Bache Hungnes fullførte nylig en bachelorgrad i medie- og interaksjonsdesign ved instituttet. Nå er hun medgründer og UX-ansvarlig i StudyBuddies som får støtte fra UiB idé.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

StudyBuddies er navnet på bedriften som nylig mottok støtte fra UiB idé. Bak står et team på 5 studenter, alle fra ulike utdanningsinstitusjoner, og blant dem er Hedvig Bache Hungnes, som denne våren fullførte sin bachelorgrad i medie- og interaksjonsdesign (MIX) ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

– StudyBuddies er en plattform som samler studenter for å lære sammen. Vår visjon er å skape et inkluderende studentmiljø, der effektiv kvalitetslæring finner sted, sier Bache Hungnes, som beskriver sin rolle i bedriften som medgründer og UX-ansvarlig.

Ideen til prosjektet kom fra et av team-medlemmene i bedriften. Bache Hungnes forklarer:

– Ideen ble til hos Ina Cabanillas Hansen grunnnet hennes personlige erfaring med å føle seg alene og mangelen på tiltak eller hjelp fra skolen for å sikre hennes egen fremgang og motivasjon. Å sitte alene og håndtere en gruppeeksamen som egentlig var ment for fem personer, innebar en betydelig mengde arbeid på egen hånd. Det viste seg at flere studenter også opplevde utfordringer med å finne en gruppe til eksamen og det var manglende støttetiltak fra skolen. 

Innsikten om at det var flere i samme båt, drev utviklingen av konseptet videre.

– Det viste seg at flere studenter også opplevde utfordringer med å finne en gruppe til eksamen og det var manglende støttetiltak fra skolen. Dette bekreftet behovet for å etablere et fellesskap som kunne gi støtte og hjelp til alle som følte seg utenfor og ønsket å mestre studietiden bedre. Vi er ute etter å sørge for at alle blir inkludert og har det støttesystemet de trenger for å takle studietiden på best mulig måte. 

– Med Study Buddies jobber vi for å skape et fellesskap hvor studenter kan samarbeide, støtte hverandre og få den hjelpen de trenger for å lykkes i studiene.

Arbeidslivsrelevante studier

Bache Hungnes er klar på at ballasten fra bachelorgraden hun nylig fullførte har gitt henne et godt grunnlag for gründervirksomheten.

– Med bacheloren i medie- og interaksjonsdesign har jeg lært metoder for å sette brukeren i fokus, å være kritisk, og å kunne formidle viktigheten av bruke tid på å forstå behov og stole på prosessene vi gjennomfører. Det jeg også virkelig har fått bruk for er evnen til å presentere og få frem verdien av et konsept og hva som gjør oss unike. Dette har hatt mye å si i reisen vi så langt har hatt og skal ha med StudyBuddies. 

At utdanningsopplegget i bacheloren var såpass arbeidslivsrelevant har kommet godt med.

– Studiet har vært veldig praktisk og gjort at overgangen til arbeidslivet ikke er like skremmende og utfordrende. Jeg har gjennom studiet opparbeidet meg en trygghet som kommer godt med når det blant annet skal holdes og ledes ulike workshops, forteller hun.

UiB idé

Støtten til StudyBuddies-prosjektet ble tildelt gjennom UiB idé, en ny ordning som gir både ansatte og studenter mulighet til å søke støtte til gode innovasjonsideer som må utvikles og testes før de kan videreutvikles. Programmet tilbyr råd og finansiering for å hjelpe ideer med potensial til å bli realisert.

Med den tildelte støtten fra UiB Ide, på 100 000 kr, kan StudyBuddies nå fortsette arbeidet med å utvikle plattformen og gjøre den tilgjengelig for studenter. 

Hedvig, som nå er nyutdannet, har også spennende planer for fremtiden.

– Akkurat nå er jeg sommerstudent i Knowit Experience i Oslo, noe som er skikkelig spennende og gøy. Mine planer videre er å jobbe med utviklingen av StudyBuddies som UX-designer, samtidig som jeg skal jobbe som produktdesigner ved Arribatec Hospitality fra høsten.

– Jeg er utrolig takknemlig for grunnlaget som studiet har gitt meg for å kunne begi meg ut på noe så spennende og viktig som StuddyBuddies, avslutter Bache Hungnes.