Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forskning

Å søke eksterne forskningsmidler

Er du forsker ved SV-fakultetet? Her har vi samlet informasjon om det å søke eksterne forskningsmidler.

Kvinne med gule klær sitter på kontor på UiB
Siri Gloppen er prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. - Eksterne midler gjør det mulig å drive med forskning som er helt i forskningsfronten, sier hun.
Foto/ill.:
Amanda Schei

Hovedinnhold

Har du lyst til å samle inn store mengder data, se på fenomener over tid eller samarbeide internasjonalt? Da er det å søke eksterne midler noe du kan vurdere. 

— Ved SV-fakultetet ønsker vi å legge til rette så godt vi kan for at forskerne våre skal kunne søke eksterne forskningsmidler, sier prodekan for forskning, Siri Gloppen, og legger til:

— Noen typer forskning drives best på grunnforskningsmidler, men veldig mye forskning som vi som samfunnsvitere er opptatt av, tjener likevel på å få inn litt ekstra midler, og mange vil på et tidspunkt i karrieren sin ønske å bygge et bredere lag, eller hente inn større datasett. Eksterne midler gjør det mulig å drive med forskning som er helt i forskningsfronten, noe som også er viktig for å ha god forskningsbasert undervisning.

Søknadsstøtte

Å søke eksterne midler kan være en omfattende prosess, men vi har et team som står klart til å bistå. Du vil få støtte fra kompetente rådgivere ved instituttene, SV-fakultetet  og UiBs Forsknings- og innovasjonsavdeling. Les mer om søknadsprosessen her

Dragana Kovacevic Bielicki er forskningsrådgiver ved SV-fakultetet, og holder seg orientert om hva det er mulig å søke på. Følg med på epostene hun sender ut, for å holde deg oppdatert. Hun og lokale forskningsrådgivere ved enhenter kan  mansnakke med om man vurderer å søke eksterne midler. 

De viktigste kildene til eksterne midler for UiB-forskere

  Norges forskningsråd

  Forskningsrådet fordeler årlig elleve milliarder til forskning og innovasjon. De har noen faste søknadsfrister og en del ordninger med løpende søknadsmottak. 

  • Frie prosjekter (Fripro - banebrytende forskning).
   Her kan unge forskere søke om postoktor-midler til internasjonal mobilitet (0-7 år etter ph.d.). Forskere tidlig i karrieren (2-6 år etter Ph.d.) og erfarne forskere (mer enn 6 år etter Ph.d.) kan søke om forskingsprosjekter.  Her er det ikke faste frister så søknader kan leveres fortløpende.
  • Forskningsrådet har også tematiske utlysninger på mange felt som er aktuelle for forskere ved SV-fakultetet. Disse utlyses med ujevne mellomrom og har faste frister, så her er det være lurt å følge med på forskningsrådets nettside.
  • Noen år har Forskningsrådet utlysninger om større satsinger: Forskningsinfrastruktur, Senter for fremragende forskning (SFF) og Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

  Her er det er lurt å følge med på utlysningene, for noen utlysninger lyses ikke ut hvert år. 

  EU: Horisont Europa

  Dette er EUs hovedprogram for finansiering av forskning og innovasjon. Horisont Europa har tre hovedpilarer:

  Horisont Europa Pilar 1: Støtter fremragende forskning i Europa gjennom Det europeiske forskningsrådet (ERC). Her kan du søke om midler til fritt definerte prosjekter gjennom:

  • ERC Starting Grant (2-7 år etter avlagt ph.d.)
  • ERC Consolidator Grant (7-12 år etter avlagt ph.d.)
  • ERC Advanced Grant (man må være aktive forskere, med signifikante forskningsresultater oppnådd de siste 10 årene) 
  • Marie Sklodowska-Curie mobilitetsstipend
  • Forskningsinsfrastruktur

  Det er flere forskere ved SV-fakultetet som har fått ERC-prosjekter og som kan gi råd dersom man har lyst til å prøve.

  Horisont Europa Pilar 2: Tematiske utlysninger

  Her fokuserer man på forskning som kan bidra til å løse noen av de store utfordringene for Europa og verden (helse, klimaendringer, grønn og ren energi, sikkerhet, digitale løsninger osv.) Dette er tematiske utlysninger som krever at det bygges store, internasjonale forskningsgrupper.

  UiB har eksperter på dette, som kan hjelpe i prosessen.

  Horisont Europa Pilar 3: Et innovativt Europa

  Det europeiske innovasjonsrådet
  Europeiske innovasjons-økosystemer
  European Institute og Innovation & Technology


  Trond Mohn stiftelse

  Trond Mohn stiftelse (TMS) støtter UiB med betydelige beløp til gjennomføring av store forskningsprosjekter og rekruttering av yngre, fremragende forskere

  TMS Starting Grant gir unge forskere muligheten til å etablere sin egen forskergruppe med finansiering i fire år. 48 forskere ved UiB har fått TMS-stipend siden 2007, flere av dem fra SV-fakultetet. De som ønsker å søke på dette, må først bli nominert av instituttet sitt. 
  Det finnes også andre muligheter til å søke eksterne midler.