Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Søknad

Dette er fasen hvor en utlysning er identifisert og man arbeider frem mot innlevering av søknad.

Hovedinnhold

 

Søkere til Horizon Europe og større utlysninger fra NFR (SFF, SFI, Infrastruktur) får tilbud om rådgiver fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) som jobber sammen med fakultets/instituttrådgiver i søknadsprosessen. Hvilken støtte som gis vil være avhengig av søknadstype, og når i søknadsprosessen FIA kobles på. 

Økonomiavdelingen bistår med støtte i de ulike Horizon Europe-programmene, og i sentersøknader. Kommunikasjonsavdelingen (KA) og HR-avdelingen bistår i spørsmål relatert til deres fagfelt. Universitetsbiblioteket (UB) bistår i spørsmål relatert til blant annet (åpen) publisering, siteringsindikatorer og litteratursøk. 

Denne siden oppdateres av BOA-team leder