Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet

Statssekretær på Infomediabesøk

Torsdag 18. april besøkte statssekretær Tomas Norvoll fra Digitaliseringsdepartmenetet Infomedias lokaler i Media City Bergen. Besøket var en del av departementets besøk til universitetets ledende teknologimiljøer.

Statssekretær Norvoll i engasjert dialog med SUJO
Foto/ill.:
UiB/Knut Risnes

Hovedinnhold

Ved Infomedia hadde statssekretær Tomas Norvoll fra Digitaliseringsdepartmenetet møter med blant annet SUJO – Senter for undersøkende journalistikk og SFI MediaFutures.

Den besøkende delegasjonen begynte imidlertid omvisningen med en demonstrasjon av studentprosjektet EyesofAI, som er en del av Universitetsmuseets kommende utstilling om kunstig intelligens i hverdagen.

Prosjektet drives av MIX-studentene Vilde HollundBjørk Margrethe Ellingsbø, Emilie Tryggan, og Gunn Helen Mjeltevik og Tore Sæther Tennfjord. Målet er å engasjere publikum i spørsmål rundt hvilken teknologiutvikling vi vil ha i Norge i framtiden, og studentene klarte på få minutter å engasjere både statssekretær, rektorat og andre fremmøtte.

Senere, i samtale med SUJO-leder Per Christian Magnus fikk statssekretæren et innblikk i senterets involvering i innovasjonsprosjekter, gravejournalistutdanningen og SKUP-priser. Magnus understreket senterets behov for forutsigbar finansiering for å videreutvikle gravejournalisters og redaksjoners kompetanse i Norge, en problemstilling som statsråden viste forståelse for.

På MediaFutures fikk Norvoll og delegasjonen først en omvisning på senteret, før fokus ble rettet mot deler av senterets forskning:

  • Phd-kandidat Sohail Ahmed Khan presenterte sitt arbeid i form av programvareen for faktasjekking “Tank Classifier
  • Masterstudent Anders Sandvik Bremnes presenterte resultater fra prosjektet “Nudge me towards Filter Bubble!”
  • Førsteamanuensis og AI-ekspert Samia Touileb gave en rask innføring i forskning rundt det dagsakutelle temaet «bias and harmful content in large language models»

- Vi setter stor pris på anerkjennelsen det er at statssekretæren besøker instituttet og våre fagmiljøer. Vi har en felles interesse for ansvarlig teknologiutvikling og -implementering, sier instituttleder Marija Slavkovik om besøket.

Etter en vellykket runde hos ledende fagmiljø på Infomedia dro statssekretæren og delegasjonen videre for å besøke enkelte miljø ved Institutt for informatikk og Medisinsk fakultet.