Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Kunsten å lese bilder

Noen ganger fester vi oss spesielt ved enkelte bilder. Men hvorfor er det slik? Peter Larsen og Sigrid Lien presenterer 100 bilder som har fått dem til å stille seg nettopp dette spørsmålet. De ser på motivene, materialvalget og teknikkene som er brukt. De forteller historiene bak bildene og får oss til å se detaljer i kjente bilder som vi aldri før har lagt merke til.

Hovedinnhold


Peter Larsen er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Sigrid Lien er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

ISBN: 978-82-430-0393-4   -   Spartacus Forlag

Bildeutvalget spenner fra det som regnes som de første moderne bildene til dagens mms-bilder. Det er malerier, fotografier, tegninger og grafiske trykk. Altertavler, platecovere, kart og ID-bilder. Boka gir et fabelaktig riss av bildehistorien fra renessansen frem til våre dagers altomfattende visuelle kultur.

Etter å ha lest Kunsten å lese bilder vil det neste besøket på galleri eller museum garantert gi noen helt nye opplevelser. Og familiens fotoalbum vil aldri bli det samme igjen.
 
Fra forordet:

"Selvsagt er det bilder som er så spektakulære at de krever all vår oppmerksomhet – storslått bildekunst for eksempel eller skremmende nyhetsfotografier og oppfinnsomme reklamer. Men de fleste av de bildene vi møter dagliglivet, er vi tilbøyelige til å overse. Og selv når vi er på kunstmuseum eller befinner oss i tilsvarende situasjoner der det kreves at vi konsentrerer oss om visuelle inntrykk, merker vi trangen til å gå forbi bildene, til å komme oss videre. Vår visuelle kultur med dens allestedsnærværende bilder har, paradoksalt nok, svekket evnen til visuell opplevelse og fordypelse. Det er vanskelig å stoppe opp og se, skikkelig se, på bilder. I denne boken har vi forsøkt å gjøre det.

Tekstene våre kan godt stå alene og leses hver for seg, men de er også tenkt som modeller eller eksempler. De demonstrerer hvordan man kan gå frem når man arbeider med bilder. De viser hva man generelt bør være oppmerksom på, hva det lønner seg å vite om genrer, materialer, teknikker, om nære og fjernere sosiale og kulturelle kontekster, om typiske bruksfunksjoner osv.

Hver av de hundre tekstene forsøker å åpne et bilde for leseren. Som helhet forsøker boken å åpne opp for leserens eget videre arbeid med andre bilder."