Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Tale med billeder - tegne med ord

Jens E. Kjeldsen: Tale med billeder - tegne med ord. Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle

Hovedinnhold

Tale med billeder - tegne med ord beskriver det visuelles rolle i overtalelseskunsten. Jens E. Kjeldsen viser at retorikken selv som en muntlig tradisjon, helt fra begynnelsen har vært særdeles visuell. Han avdekker forbindelsene mellom den antikken retorikken og de visuelle kunstarter og gjør det tydelig at de mest innflytelsesrike retoriske teoretikere har et visuelt grunnlag for deres tanker om veltalenhet. Boken viser også at rennesansens lære om bildekunst er grunnleggende retorisk, og den forklarer hvordan frykten og ærefrykten for retorikken har samme karakter som frykten og ærefrykten for det visuelle.

Jens E. Kjeldsen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Tale med billeder - tegne med ord. Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle - Oslo 2011 -ISBN 9788230400715 - Jens E. Kjeldsen - Spartacus Forlag