Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Tale med billeder - tegne med ord

Jens E. Kjeldsen: Tale med billeder - tegne med ord. Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle

Main content

Tale med billeder - tegne med ord beskriver det visuelles rolle i overtalelseskunsten. Jens E. Kjeldsen viser at retorikken selv som en muntlig tradisjon, helt fra begynnelsen har vært særdeles visuell. Han avdekker forbindelsene mellom den antikken retorikken og de visuelle kunstarter og gjør det tydelig at de mest innflytelsesrike retoriske teoretikere har et visuelt grunnlag for deres tanker om veltalenhet. Boken viser også at rennesansens lære om bildekunst er grunnleggende retorisk, og den forklarer hvordan frykten og ærefrykten for retorikken har samme karakter som frykten og ærefrykten for det visuelle.

Jens E. Kjeldsen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Tale med billeder - tegne med ord. Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle - Oslo 2011 -ISBN 9788230400715 - Jens E. Kjeldsen - Spartacus Forlag