Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Hva skal vi med vitenskap?

Vi står overfor fundamentale endringer av forskningens og vitenskapens vilkår her i landet. Denne pamfletten advarer mot konsekvensene av det nye «tellekantsystemet» for vitenskapelig publisering.

Hovedinnhold


Anders Johansen og Erik Bjerck Hagen   -   ISBN 9788215011301   - Universitetsforlaget, Oslo 2006

Et system som først og fremst premierer artikler i engelskspråklige fagtidsskrifter, innebærer i det lange løp et tap for norsk som kunnskapsspråk. Mange fagområder vil trolig bli nødt til å kommunisere mindre med det bredere publikum. Derfor vil ordningen også innebære et tap for den demokratiske offentligheten. Tellekantsystemet skaper nye skiller mellom forskning og samfunn.

Erik Bjerck Hagen er professor i allmenn litteraturvitenskap, og arbeider ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studie, UiB.

Anders Johansen er utdannet sosialantropolog, og arbeider som professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.