Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hva skal vi med vitenskap?

Vi står overfor fundamentale endringer av forskningens og vitenskapens vilkår her i landet. Denne pamfletten advarer mot konsekvensene av det nye «tellekantsystemet» for vitenskapelig publisering.

Main content


Anders Johansen og Erik Bjerck Hagen   -   ISBN 9788215011301   - Universitetsforlaget, Oslo 2006

Et system som først og fremst premierer artikler i engelskspråklige fagtidsskrifter, innebærer i det lange løp et tap for norsk som kunnskapsspråk. Mange fagområder vil trolig bli nødt til å kommunisere mindre med det bredere publikum. Derfor vil ordningen også innebære et tap for den demokratiske offentligheten. Tellekantsystemet skaper nye skiller mellom forskning og samfunn.

Erik Bjerck Hagen er professor i allmenn litteraturvitenskap, og arbeider ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studie, UiB.

Anders Johansen er utdannet sosialantropolog, og arbeider som professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.