Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Virksomme ord

«All makt i denne sal», «dynamitt i borehullene». Mange drar vel kjensel på disse formuleringene. Men talene de stammer fra er det nesten ingen som har lest. De har da også vært vanskelig å finne frem til inntil nå: Med denne boken blir den politiske talens historie i Norge for første gang dokumentert. Utvalget spenner fra Christian Frederiks trontale på Eidsvoll i april 1814 til Shabana Rehmans feiring av «hjertets migrasjon» i Molde i august 2005. Underveis blir det gjengitt mer enn hundre bemerkelsesverdige taler; til sammen danner de et rikt variert bilde av historisk og aktuell politisk kultur.

Hovedinnhold


Anders Johansen og Jens E. Kjeldsen   -   ISBN-10: 82-15-00814-3   -   Universitetsforlaget, Oslo 2005

Politiske taler er «virksomme ord», de er inngrep i politiske situasjoner. Dessuten er de konkrete begivenheter: levende møter med et publikum. Til hver tale hører en introduksjonsartikkel som klargjør hva som sto på spill og hvordan det hele artet seg. I tillegg kommer om lag hundre korte tekstutdrag med øyenvitneskildringer eller med aktørenes egne minner og refleksjoner. Resultatet er norgeshistorie på en ny måte: en serie nærbilder av sentrale personer og begivenheter. De bakenforliggende praktiske vilkår blir likevel ikke oversett. Artikler om mikrofon og stemmebruk, om radio og fjernsyn med mer har også fått plass i dette mangfoldige verket. For alle som er interessert i talekunst og politisk historie er Virksomme ord et uunnværlig referanseverk og en kilde til rike leseopplevelser. 

Anders Johansen er utdannet sosialantropolog, og arbeider som professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Han har i senere år blant annet gitt ut Talerens troverdighet (2002) og Samtalens tynne tråd (2003).

Jens E. Kjeldsen er utdannet i retorikk ved Københavns universitet. Han
arbeider som førsteamanuensis i retorikk og visuell kommunikasjon ved
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.
Kjeldsen har blant annet utgitt avhandlingen Visuel retorik (2002) og boken Retorikk i vår tid (2004).

Egne nettsider for Virksomme Ord