Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Retorikk i vår tid

Retorikk i vår tid er en innføring i moderne retorisk teori. Ved hjelp av eksempler fra norsk offentlighet og populærkultur presenterer forfatteren sentrale retoriske perspektiver på kommunikasjon og språklige virkemidler. Boken tar utgangspunkt i den retoriske tradisjonen, men omhandler først og fremst retorikken i vår tid, i moderne retoriske situasjoner og i mediesamfunnet.

Hovedinnhold


Jens E. Kjeldsen   -   ISBN 82-430-0245-6   -   Spartacus forlag, Oslo 2004

For første gang på norsk foreligger nå en redegjørelse for visuell retorikk, for teorien om den retoriske situasjonen, for forskning på troverdighet og ethos samt en aktualisering av retorikkens lære om argumentasjon.

Boken gir en grundig behandling av sentrale retoriske emner for studenter i retorikk, medie- og kommunikasjonsfag, litteraturvitenskap og språkfag og et nyttig verktøy for alle som studerer eller arbeider med ledelse, markedsføring og reklame.

Jens E. Kjeldsen er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.