Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
GTA

Games and Transgressive Aesthetics

Prosjektet Games and Transgressive Aesthetics utforsker hvordan kontroversielt innhold i dataspill oppleves når man spiller.

Games and Transgressive Aesthetics
Foto/ill.:
Montasje: Kristine Jørgensen

Gjennom teoretiske og empiriske studier vektlegger prosjektet subjektive spilleropplevelser og det faktum at ulike individer og grupper kan fortolke kontroversielt innhold på forskjellig måte. Hvordan virker den spillorienterte holdningen inn på opplevelsen av kontroversielt innhold? Når oppleves spillinnhold som uproblematisk for spillere, og når skrider det over grensen til det spekulative eller støtende? I hvilke situasjoner oppleves kontroversielt innhold som kritisk og utfordrende? Slike spørsmål knytter prosjektet til debatter om subjektive forståelser av estetikk og smak, spill som kunst og medium, og til diskusjoner om etikk og ytringsfrihet.

Prosjektperiode: 2015-2018

Interne medlemmer: Kristine Jørgensen, Rune Klevjer og en PhD-stipendiat (under ansettelse)

Prosjektet har også en gruppe internasjonale samarbeidspartnere.