Hjem
Det juridiske fakultet

Privatisteksamen ved Det juridiske fakultet

Under visse forutsetninger er det mulig å søke om privatistadgang til enkelte eksamener ved Det juridiske fakultet.

Hovedinnhold

Du kan søke om å ta privatisteksamen i emner som ikke har obligatoriske arbeidskrav og emner der du allerede har oppfylt arbeidskravene, forutsatt at du oppfyller forkunnskapskravene til emnet og har generell studiekompetanse.

Du kan ikke ta privatisteksamen i et emne du allerede har studierett til.

Privatisteksamen omfattes av tregangersregel og gjentakskvote, og begrenses av emnesperren på samme måte som for studenter med studierett.

Har du mulighet til å få studierett til det aktuelle emnet gjennom poststudierett eller særskilt studierett til spesialemner, vil vi anbefale det framfor å søke om privatisteksamen. For mer detaljert informasjon om disse studierettene, se Poststudierett og Spesialemner og tilleggsutdanning.

Avgift

Hvis du får opptak til privatisteksamen må du betale en eksamensavgift:

 • Inntil 15 studiepoeng: kr. 3000,-
 • Inntil 30 studiepoeng: kr. 5000,-
 • Inntil 60 studiepoeng: kr. 8000,-

Merk følgende:

 • Eksamensavgiften gjelder kun for det inneværende semesteret og kan ikke overføres til et annet semester om du ikke tar eksamen.
 • Eksamensavgiften blir ikke refundert, heller ikke ved sykdom/trekk fra eksamen.

Betingelser

Du kan få avslag på søknaden din dersom emnet/emnene du har søkt om er av en slik karakter at det ikke er mulig å prøve dine kunnskaper og evner på en faglig forsvarlig måte med bare eksamen.

Hvis søknaden din innvilges, får du rett til å ta eksamen i emnet du har søkt om. Du kan også gå på forelesninger, som er åpne for alle.

En innvilget søknad betyr ikke at du har fått opptak til et studium ved UiB, så du får ikke

 • rett til å delta i gruppe-/seminarundervisning
 • motta veiledning
 • tilgang til UiB sitt e-læringssystem Mitt UiB
 • semesterkort
 • rettigheter som student
 • adgang til å søke støtte fra Lånekassen.

Søknadsfrister

 • 15. august for høstsemesteret
 • 15. januar for vårsemesteret

Søknader som leveres etter fristens utløp blir ikke behandlet.

Viktig å vite om eksamen

Har du spørsmål du ikke finner svar på her?

Da er du velkommen til å sende en e-post til studierettleiar@jurfa.uib.no eller kontakte fakultetets informasjonssenter på telefon 55 58 95 00. Telefonen besvares normalt 9.00 - 14.00, mandag til fredag.