Hjem
Det juridiske fakultet

Møteinnkallinger og protokoller for 2021

2. februar 2021

1/21Innkalling og saksliste (Pdf)
2/21Orienterings- og referatsaker (Pdf)
3/21Økonomirapport 2020 (Pdf)
4/21Covid-19: Status og konsekvenser for Det juridiske fakultet (Pdf)
5/21Helse, miljø og sikkerher ved Det juridiske fakultet - Rapport 2020 og Handlingsplan 2021 (Pdf)
6/21Orientering om fakultetets praksis for ansettelse i midlertidige stillinger som professor II og førsteamanuensis II (pdf)
7/21Forslag om at Det juridiske fakultet bidrar til finansieringen av Centre on Law and Social Transformation (Pdf)
8/21Sammenslåing av JUS 131 Kontraktsrett II og JUS 132 Pengekravsrett til JUS 136 Obligasjonsrett (Pdf)
9/21Oppretting av to nye engelskspråklige spesialemner (JUS296-2-A Law of Armed Conflict, with emphasis on maritime operations og JUS297-2-A Comparative European Constitutional Law) (Pdf)

16. mars 2021

27. april 2021

15. juni 2021