Hjem

Det juridiske fakultet

HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det juridiske fakultet har som overordnet mål å drive forskning, utdanning og formidling av forskningsresultater på et høyt faglig nivå. Fakultetet anser et godt og sikkert lærings- og arbeidsmiljø som en viktig innsatsfaktor for å nå disse målene. Fakultetet skal ha god HMS-kompetanse og tydelig organisering av HMS-arbeidet.

Ved brann og brannalarm:

  • VARSLE ved å bruke brannmelder
  • Ring brannvesen på telefon 110
  • Forsøk å REDDE
  • Forsøk å SLUKKE
  • Lukk dører og vinduer
  • EVAKUER til møteplassen
  • Følg instruksene til brannvernansvarlig
  • Ikke bruk heis


Brannansvarlig ved fakultetet: Henning Simonsen 

 

ICE Hjertestarter

Fakultetet har to hjertestartere utplassert i fellesområdene:

  • Ved siden av inngangsdøren til kontorfløyen i vrimlearealet i 4. etasje
  • Ved kopimaskinen i JUSSII 4. etasje.

Ansvar for HLR (hjertestarter): Lars Petter Holgersen  

 

Lokalt HMS-arbeid

 

Overordnede HMS-ansvarlige ved fakultetet:

Dekan: Asbjørn Strandbakken
Fakultetsdirektør: Øystein L. Iversen
 

 

HMS-utvalget

Dette utvalget bistår fakultetsledelsen i HMS-relaterte saker og sørger for fremdrift i det systematiske HMS-arbeidet ved fakultetet.
Utvalgets sammensetning er:

HMS-koordinator og linjelederrepresentant: Anita H. Garden
Hovedverneombud og verneombud administrativ stab: Bente Rosnes
Varaverneombud administrativ stab: Kjersti Bakke Sørensen
Verneombud vitenskapelig stab og varahovedverneombud: Tine Eidsvaag
Varaverneombud vitenskapelig stab: Agnes Camilla Bernt
 

Vivian Gjelsvik gjennomfører vernerunden sammen med verneombudene.