Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Forskergruppemedlem Kristian Strømsnes publiserte 6. mai et innlegg på efta-studies.org med tittelen "ECJ on termination fo contracts in public procurement".
EØS-avtalen fylte 25 år i 2019, og flere av forskergruppens medlemmer har vært med på feiringen - nå er noen av bidragene også kommet på trykk.
Corona-tiden byr på utfordringer for oss alle, men Forskergruppen for EU/EØS, konkurranse- og markedsrett er like aktive som før!
Forskergruppemedlem Malgorzata Cyndecka var nylig gjest på Misjon Veslandet - en podcast fra PwV, om statens tiltak i relasjon til koronakrisen.
Forskergruppemedlem Halvard Haukeland Fredriksen publiserte 20. april et innlegg på efta-studies.org med tittelen "A 'special relationship' built on a patchwork – How the CJEU sees the EEA EFTA states". Innlegget presenterer og analyserer den nylig avsagte avgjørelsen fra ECJ, Case C-897/19, som kan vise seg å bli viktig for fremtiden for EØS-samarbeidet og for forholdet mellom EFTA-statene og EU.
Tall fra samordna opptak viser at i alt 1958 søkere har juss ved UiB som førstevalg. Det er 104 flere enn i fjor.
Da Covid-19 traff Norge, ble Dragefjellet tømt for studenter. Forelesninger, seminarer og veiledning ble flyttet over til digitale plattformer. Hvordan har det gått?
When Harald started his law studies at UiB, he already had a fairly good idea of the path and career he wanted to pursue: take the NYC Bar Exam and practice as lawyer on Manhattan.
Et større mangfold stemmer, mer taletid til flere mennesker. Også til dem som vil spre hatefulle ytringer og desinformasjon som undergraver demokratiet. Jussprofessor Ragna Aarli (UiB) og jusstudent Sarah Zahid (UiB) skal sitte i kommisjonen som skal utrede ytringsfrihetes vilkår i 2020 og gi råd om veien videre.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 1. april 2020.
Prosjektet Politi- og påtalerett har ansatt en Ph.d-stipendiat og en forsker fra januar 2020.
– Det er som å køyre ned ei fjellside på ski, der den farten du får er eit resultat av energien frå publikum! Det seier ein letta og glad Jørn Øyrehagen Sunde etter å ha kome seg gjennom svart løype i formidling med god gli.
Høsten 2019 reiste forskergruppen i EU/EØS konkurranse- og markedsrett på et femdagers opphold ved Max Planck Institute for Innovation and Competition i München. Formålet med turen var å skape tettere bånd både faglig og sosialt i gruppen, og ikke minst å besøke en svært anerkjent forskningsinstitusjon innenfor vårt fagfelt.
Språk er makt. Og juss er språket til makta. No styrkar UiO og UiB samarbeidet om å gjere nyutdanna juristar i stand til å skrive på ein måte som alle kan forstå.
UiB viderefører ambisjonen om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut inntil seks nye prosjektmidler. En del av midlene er øremerket humanistisk grunnforskning. I tillegg lyses det ut såkornsmidler til tverrfakultære samarbeidsprosjekter. Søknadsfrist er 1. februar 2020.
Det er knyttet mye spenning til hva kveldens julebordmeny for administrasjonen på UiB skal inneholde. Hele tre kokker er i sving for å klargjøre den spesialkomponerte maten til kveldens fest.
Den 26. november arrangerte førsteamanuensis Malgorzata i samarbeid med postdoktor Henrik Skar workshopen "EU/EEA State aid law and Tax law" i Norwegian House of Research & Innovation i Brussel.
To forskningsprosjekter forankret ved henholdsvis Det juridiske fakultet og Instituttene for kjemi og biomedisin er tildelt midler til hver sin stipendiat.

Sider