Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Vi må utforske koblingen mellom utilregnelighet og psykiske sykdom, skriver Gröning, Haukvik, Morse og Radovic.
Russland har gått til krig mot nabolandet Ukraina. I den forbindelse har vi spurt jussprofessor Knut Einar Skodvin 10 spørsmål om lovene som gjelder i krig.
Forskergruppen har hatt besøk av stipendiat og advokat Hallgrim Fagervold
Jussprofessor Hans Petter Graver ved UiO blir æresdoktor ved UiB i 2022 for hans omfattende og sterke rettsvitenskapelige produksjon, som samfunnsdebattant og som leder av mange lovutvalg.
At domstolen finner gjerningspersonen tilregnelig, skal ikke avgjøre personens rett til helsehjelp.
Anniken Huitfeldt holdt foredrag og snakket med juss- og sampol-studenter ved UiB onsdag 9. februar.
Flere av prosjektets medlemmer har bidratt i Berte-Elen R. Konow, Asbjørn Strandbakken, Ragna Aarli (red.), Med ære og samvittighet.
Nilsens dr.avhandling er nå utgitt på Gyldendal. Vi gratulerer!
I forbindelse med Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sitt besøk i Bergen haldt Sigrid Eskeland Schütz innlegg om betydninga av å designe eit godt rettsleg og økonomisk rammeverk for etablering av ny aktivitet på havet.
Den 2. desember møtte forskergruppen for sivilprosess og tvisteløsning med forskere fra en rekke europeiske land for et komparativt heldagsseminar om muntlighet i ulike europeiske rettssystemer.
Med 56 millioner i støtte møtes akademia, industrien og staten for å få fortgang i utbygging av havvindparker på norsk sokkel. Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet leder deler av to arbeidspakker i det regionale samarbeidsprosjektet ImpactWind Sørvest, innvilget av Forskningsrådet.
Masterstudent Elmira Oshnavie presenterte fra sin masteravhandling
Retten til privatliv og personvern blir stadig utfordret i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka tilbyr et masteremne til våren, som gjennomgår EUs GDPR-regler og personvern i vår digitale tidsalder.
Videopresentasjoner fra DIMENSIONS-konferansen om juridiske, filosofiske og medisinske perspektiver på psykiske lidelser og strafferett.
Klagenemndssekretariatet tilbyr to masterstipend på 10 000 kroner til jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor hhv. rettsområdet offentlige anskaffelser og/eller de andre rettsfeltene som organet håndhever.
Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø har skrevet en artikkel om skyldkravet i Konkurranseretten.
Prosjektet Politi- og påtalerett gir viktige faglige bidrag til det praktiske rettsliv i politiet og påtalemyndigheten. Professor og leder Gert Johan Kjelby mener at forskningsprosjektet har ført til en kraftsatsning på fagfeltet.

Sider