Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Kvar veke deltek Ingrid Handeland i ei nynorsk arbeidsgruppe på fakultetet. – Skal du vere jurist, så har språk svært mykje å seie, meiner ho.
Visedekan Knut Martin Tande ble i dag tildelt Juridisk Studentutvalgs ærespris.
Rettsforsker Ernst Nordtveit får Forbundsrepublikken Tysklands fortjenstorden for å ha styrket samarbeidet mellom norske og tyske universitet innenfor rettsvitenskap.
I august 2013 reiste det andre kullet med jusstudentar frå UiB på utveksling til Kina. Dei kom heim med ei spanande blanding av kinesisk kultur og internasjonal rett i bagasjen.
Helene Feldner og Svenja Gutsche er to av ca. 120 nye internasjonale studenter som startet et utvekslingsopphold på Det juridiske fakultet dette semesteret.
Styret ved Det juridiske fakultet har utnevnt fire nye professorer.
Professor Henriette Sinding Aasen har brukt åtte måneders forskningstermin på feltarbeid i det sørlige Afrika.
Dei fremste ekspertane i verda kjem til Bergen for å diskutere dei rettslege utfordringane med eit Arktis i endring.
Jusstudentene Sindre Bogen, Ole Kristian Holtsmark og Rolf Nyhus har valgt å ta hele det siste året av mastergraden i rettsvitenskap i USA.
9. til 10. mai skal forskarar presentera grunnlova og virkningane den har hatt i 24 timar, direkte frå Eidsvollsbygningen. Eirik Holmøyvik frå UiB skal konkurrera med Skavlan på fredagskvelden.
Økt verdenshandel ledet til den første reguleringen av havet. Nå skaper miljøhensyn nye behov for regulering.
Internasjonal konferanse tar føre seg spørsmål kring krigsbrotsverk, strafferettsleg ansvar for statleg leiarskap og dommarar si rolle.
Bjørn Henning Østenstad og Jon Petter Rui har vorte professorar ved Det juridiske fakultet.
Maja Janmyr ved Det juridiske fakultet har vorte tildelt Meltzerprisen for yngre forskarar.
Ingun Fornes er stipendiat og forskar på korleis ein straffar born.

Sider