Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Se video fra debatten på Litteraturhuset om innsynsrettens konsekvenser for politiske beslutningsprosesser.
Nokuts studiebarometer viser at jusstudentene i Bergen er mer fornøyde med kvaliteten på studiet enn jusstudenter ved andre juridiske utdannelser i landet.
20 prosent av norsk rett kommer fra EU. Det utfordrer Grunnloven, mener juss­professor Jørn Øyrehagen Sunde.
Sidan sommaren 2013 har det byrja 13 nye ph.d.-kandidatar ved Det juridiske fakultet.
Flere enn hver tredje jusstudent velger å reise på utveksling i minimum ett semester.
Jan Fridthjof Bernt ble tvangsforet som barn. Det lærte UiBs nylig pensjonerte jussprofessor å aldri ta noe for god fisk. 
Då den norske grunnlova vart vedteken i 1814, representerte ho eit radikalt brot med fortidas einevelde og privilegium.  
Det nye tidsskriftet er en viktig internasjonal plattform både for forskergruppen og fakultetet.
De fleste av verdens 20 største oljeproduserende land har alvorlige problemer med korrupsjon og demokrati. Men er det oljens feil?
Eit semester på utveksling i Uppsala sendte femteårsstudent Maria Husebye til Brussel for å delta i ein internasjonal prosedyrekonkurranse. ‒ Eg har lært utruleg mykje, seier ho.
Maarit Jänterä-Jareborg er ein av dei heldige som har opplevd at karrierevegen ho valde som ung, berre er blitt meir aktuell og interessant med tida. 25. januar fekk ho tildelt sitt æresdoktorat ved UiB.
Fram mot år 2025 vil talet på yrkesaktive juristar auke betydeleg. Talet på jusstudentar må aukast dersom behovet i arbeidsmarknaden skal møtast.
Rekrutteringa er på veg opp, og Det juridiske fakultet har fått fem nye professorar i løpet av året.
Hvordan tror nordmenn at straffenivået i Norge er, og hvordan mener de at det bør være?
Det er lenge sidan familien berre kunne vere mor, far og barn. Barn vert unnfanga og bore fram på nye måtar. No skal Norge skal få ny adopsjonslov, og arbeidet vert leia av jusprofessor Karl Harald Søvig.
Hvilken straff fortjener den som bryter loven? Hvordan arbeider dommerne? Har Stortinget gitt domstolene for mye makt? – Bli med på Forskningsdagene i Bergen lørdag 22. september.
Vår avholdte kollega og kjære venn, universitetslektor Søren Willum Wiig, gikk bort 23. august.

Sider