Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Med 56 millioner i støtte møtes akademia, industrien og staten for å få fortgang i utbygging av havvindparker på norsk sokkel. Førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet leder deler av to arbeidspakker i det regionale samarbeidsprosjektet ImpactWind Sørvest, innvilget av Forskningsrådet.
Masterstudent Elmira Oshnavie presenterte fra sin masteravhandling
Retten til privatliv og personvern blir stadig utfordret i kjølvannet av den teknologiske utviklingen. Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka tilbyr et masteremne til våren, som gjennomgår EUs GDPR-regler og personvern i vår digitale tidsalder.
Videopresentasjoner fra DIMENSIONS-konferansen om juridiske, filosofiske og medisinske perspektiver på psykiske lidelser og strafferett.
Klagenemndssekretariatet tilbyr to masterstipend på 10 000 kroner til jusstudenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor hhv. rettsområdet offentlige anskaffelser og/eller de andre rettsfeltene som organet håndhever.
Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø har skrevet en artikkel om skyldkravet i Konkurranseretten.
Prosjektet Politi- og påtalerett gir viktige faglige bidrag til det praktiske rettsliv i politiet og påtalemyndigheten. Professor og leder Gert Johan Kjelby mener at forskningsprosjektet har ført til en kraftsatsning på fagfeltet.
Skattekonferansen “Tax Law - Contemporary Issues” ble holdt 25. november 2021 på Det juridiske fakultet i samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole (NHH), med finansiell støtte fra Skatteetaten.
Forskningsrådets evaluering av rettsvitenskapen i Norge (JUREVAL) plasserer forskningen ved UiB i toppsjiktet.
Klagenemnda for offentlige anskaffelser og forskergruppen for europarett har gjennomført et interessant og nyttig fellesseminar
Jussprofessor Bjørn Henning Østenstad mener at debatten etter hendelsene i Kongsberg og på Bislett er ubalansert og at pressen svikter ved ikke å stille kritiske spørsmål til dem som roper på mer tvang. De rettsvitenskapelige miljøene har et særlig ansvar for å løfte frem perspektiver som mangler i det offentlige ordskiftet, mener han.
Jurister har blitt kritisert for å være en homogen gruppe mennesker. Det juridiske fakultet ved UiB diskuterer tiltak for å endre dette.
Forskergruppen for Europarett har hatt en innholdsrik tur til FIDE-kongressen i Haag.
Med midler fra Diku startet Universitetet i Bergen i år opp med et treårig prosjekt som skal gi mindre monologpreget kunnskapsoverføring og mer aktive jusstudenter.
Hvordan skal fremtidens jussutdanning se ut etter gradsmonopolet og hvordan skal jusstudiet rekruttere studenter med en bredere bakgrunn? Dette var tema som skapte frisk debatt da Det juridiske fakultet feiret UiBs 75-årsjubileum.
Thomas Vinje har holdt en gjesteforelesning på Competition Law-kurset

Sider