Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

– Terrorberedskapen har blitt styrka på fleire område, men det er også store svakheiter og spørsmålsteikn, ti år etter 22. juli- angrepa, seier Helge Renå. Forskaren som avslørte svikt i politiet sitt arbeid terrordagen, hevdar Noreg framleis ikkje er godt nok rusta.
22. juli-saken reiste en omfattende diskusjon rundt strafferettslig utilregnelighet og psykisk sykdom, som førte til regelendringer fra 2020. Men det finnes fortsatt uklarheter som kun kan løses ved forskning, ifølge juss-professor Linda Gröning ved UiB.
Professor Eirik Holmøyvik mottar Foreleserprisen 2021 ved Det juridiske fakultet. Se video av overrekkelsen her.
Høsten 2021 starter det nye master-emnet Law of Armed Conflict, with emphasis on maritime operations. Emnet fokuserer særlig på rettsspørsmål knyttet til militæroperasjoner til havs.
Jussprofessor Halvard Haukeland Fredriksen overrakte utredningen om Nav-saken til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, 15. juni. – Mitt tydelige budskap er at vi skal endre loven, sier ministeren.
Pandemisenteret inviterer til tidenes første nasjonale studentkonferanse onsdag 27. oktober. På programmet står blant annet markering av ett år med Pandemisenter, utspørring mellom skoleelever og forskere og presentasjon av studentoppgaver.
Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru la fram den nye stortingsmeldingen det industrielle potensialet i norske energiressurser, fredag 11. juni. UiB stilte med eksperter som svarte media i etterkant.
Kroppsvisitasjoner utført av betjenter i norske fengsler kan neppe gi grunnlag for oppreisning etter skadeserstatningsloven. En slik oppreisning må derfor eventuelt tilkjennes på et annet grunnlag, mener artikkelforfatteren.
- Det er mulig å være både gal og ond samtidig. Men 22. juli-saken viste oss at utilregnelighet dypest sett handler om våre felles forestillinger om hvem som fortjener straff og ikke, sier Jussprofessor og forsker Linda Gröning i UiB Popviten.
– Vi trenger en styrking av trygderettsforskningen, og vi er glade for at Arbeids- og sosialdepartementet bidrar på denne måten, sier dekan Karl Harald Søvig.
Kroppsvisitasjoner utført av betjenter i norske fengsler kan neppe gi grunnlag for oppreisning etter skadeserstatningsloven. En slik oppreisning må derfor eventuelt tilkjennes på et annet grunnlag, skriver stipendiat Ole-Gunnar Nordhus i Rett24.
Universitetet i Bergen utvikler en tverrfaglig master i kommunal ledelse. Første modul starter opp 2021. – Programmet treffer kommunens behov svært godt, sier universitetsdirektør og tidligere kommunaldirektør Robert Rastad.
Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet?
Lovforslaget frå Kommunal - og moderniseringsdepartemenet om større kommunalt sjølvstyreskjønn under dispensasjonsregelen i plan- og bygningslova er ikkje vidareført etter behandlinga av høyringa i statsråd.
Jussprofessor Ingunn Elise Myklebust ved UiB meiner at innføring av byggegrense som vil endra føresetnadar i tidlegare reguleringplanar, bør underkastast individivduelt varsel.
Forskergruppens Ingunn Elise Myklebust og Ernst Nordtveit deltok 20. mai i panelsamtale om ulvefellingsaken arrangert av Enviro Bergen.
Cora Møller Jensen har mottatt 100 000 kroner gjennom UiB idé for å gjøre det enklere å reparere noe som er ødelagt.
Forskergruppen gjennomførte 23. april en workshop om vindkraft med studentgruppen Enviro.

Sider