Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet?
Lovforslaget frå Kommunal - og moderniseringsdepartemenet om større kommunalt sjølvstyreskjønn under dispensasjonsregelen i plan- og bygningslova er ikkje vidareført etter behandlinga av høyringa i statsråd.
Jussprofessor Ingunn Elise Myklebust ved UiB meiner at innføring av byggegrense som vil endra føresetnadar i tidlegare reguleringplanar, bør underkastast individivduelt varsel.
Forskergruppens Ingunn Elise Myklebust og Ernst Nordtveit deltok 20. mai i panelsamtale om ulvefellingsaken arrangert av Enviro Bergen.
Cora Møller Jensen har mottatt 100 000 kroner gjennom UiB idé for å gjøre det enklere å reparere noe som er ødelagt.
Forskergruppen gjennomførte 23. april en workshop om vindkraft med studentgruppen Enviro.
Den første fellesartikkelen fra Pandemisenteret som enhet har nå blitt publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.
Stipendiat Tarjei Ellingsen Røsvoll publiserte tre artikler i 2020. Han inngår dermed i en svært positiv publiseringstrend ved Det juridiske fakultet for koronaåret 2020.
Tidligere visepreseindent i USA og æresdoktor ved UiB Walter Mondale gikk bort denne uken. Ansatte ved Det juridiske fakultet husker han som varm og imøtekommende.
Like før påskeferien ble professor Tore Lunde og førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø gjenvalgt til Konkurranseklagenemnda, som behandler klager på vedtak fattet av Konkurransetilsynet.
Samtlege av jussprofessor Eirik Holmøyvik sine juridiske konklusjonar om styresmaktene si handtering av Covid-19 er ført opp som kritikk- og læringspunkt i Koronakommisjonen sin rapport.
Kan du tenke deg å bruke femte studieår på å skrive en masteroppgave på Forskerlinja (70 sp) knyttet til rettslige rammer for bærekraftig godstransport i byer?
Dekan Karl Harald Søvig ved Det juridiske fakultet er medlem av et nytt statlig utvalg som skal undersøke barnevernstjenesten i Norge.
Festskriftet Rett i Vest markerer 50-årsjubileet for juristutdanningen i Bergen. Nå kan du lese boken gratis på nett.
– Jeg mener at det bør være mer akademisk debatt om rettsspørsmål, og at man i større grad etterprøver kollegaers synspunkter, sier professor Asbjørn Strandbakken.
I rettsordningen vår kan strafferettsapparatet – påtalemyndigheten, advokater, domstolene og kriminalomsorgen – betraktes som ett av de viktigste tannhjulene. Hvordan kan rettsvitenskapelig forskning bidra til at det er velsmurt?
I det siste tiåret har Kinas rolle i Afrika vokst - hovedsakelig som en handelspartner og investor. Men nå har Kina også begynt å ha en større politisk rolle i Afrika.

Sider