Hjem
Klinisk institutt 1

Forskerutdanning

K1 har rekruttering til ph.d.-programmet, og gjennomføring av doktorgraden, som ett av sine fire hovedmål for forskning. Ved instituttet er omkring 140 kandidater aktive i ph.d.-programmet.

Forskere i laboratorium
Laboratoriearbeid kan være en viktig del av forskerutdanningen
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

K1 har en klar målsetting om at alle seksjoner ved instituttet skal ha stor og pågående ph.d.-aktivitet. Vi mener at det i våre miljøer er av stor betydning å kontinuerlig stimulere unge forskerrekrutter fra ulike fagbakgrunner til vitenskapelig tenkning og analytisk arbeid. Et annet viktig ledd i målsettingen vår er satsing på forskerlinjestudenter.