Hjem
Klinisk institutt 1

Forskerutdanning

K1 har økt rekruttering til, og gjennomføring av, ph.d-arbeider som et av sine fire hovedmål for forskning. Ved instituttet har vi omkring 150 kandidater innmeldt i ph.d.-programmet.

Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

K1 har en klar målsetting om at alle seksjoner ved instituttet skal ha stor og pågående ph.d.-aktivitet. Vi mener at det i våre miljøer er av stor betydning å kontinuerlig stimulere unge forskerrekrutter fra ulike fagbakgrunner til vitenskapelig tenkning og analytisk arbeid. Et annet viktig ledd i målsettingen vår er satsing på forskerlinjestudenter. Ved K1 har vi nå 27 forskerlinjestudenter.