Hjem
Klinisk institutt 1

Instituttets adresse

Hovedinnhold

Besøksadresse til administrasjonen:

Universitetet i Bergen
Klinisk Institutt 1
Haukeland Universitetssykehus
Laboratoriebygget, 7 etg.

Postadresse brev:

Universitetet i Bergen
(navn på person og avdeling)
Klinisk Institutt 1
Jonas Lies vei 87
5021 Bergen

Leveringsadresse varer:

Universitetet i Bergen
(navn på person og avdeling)
Klinisk Institutt 1
Jonas Lies vei 91 B
5021 Bergen

e-post: post@k1.uib.no

Faxnummer: 55 97 27 61

Merk at instituttets tekniske og vitenskapelige ansatte har kontor- og lab plasser over flere bygninger, både lab bygget og flere av sykehusets bygninger, samt i Førde, Haugesund, Stavanger og Kristiansand. Hvis du vet hvor den enkelte har kontorplass som du skal sende brev til, er det fint om du presiserer det på konvolutten.