Hjem
Kjemisk institutt
jobbmoglegheiter med kjemi

Kva kan du bli?

Kjemikarar har ein brei arbeidsmarknad, og ferdige kandidatar med mastergrad i kjemi fordelar seg over et breitt spekter av bransjar.

Hovedinnhold

Under finn du intervju av nokre av våre ferdige kandidatar. Dei fortel om den fyrste jobben dei fekk etter endt mastergrad i kjemi.