Home
Department of Chemistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
jobbmoglegheiter med kjemi

Kva kan du bli?

Kjemikarar har ein brei arbeidsmarknad, og ferdige kandidatar med mastergrad i kjemi fordelar seg over et breitt spekter av bransjar.

Main content

Under finn du intervju av nokre av våre ferdige kandidatar. Dei fortel om den fyrste jobben dei fekk etter endt mastergrad i kjemi.