Hjem
Kjemisk institutt

Studere kjemi? - Selvfølgelig!

Valgets kvaler om yrkesvalg? UiB-kjemi hjelper deg.

kjemi peptid

Hva skal du bli når du blir stor?

Vem vet, inte du
Vem vet, inte jag
Vi vet ingenting nu
Vi vet inget idag, synger Lisa Ekdahl

UiB-kjemi har tilbud som kan hjelpe deg:

Går du på ungdomsskole i Bergen kommune kan du velge å besøke oss på en fagdag i faget Utdanningsvalg. Dette er et heldagsopplegg og målet er å gi elever bedre grunnlag for valg av videregående opplæring.

Er du på utdanningsprogram for studiespesialisering har du muligheten til å besøke oss for praktiske øvelser som passer i VG1 Naturfag og Kjemi1 og Kjemi2. Dette tilbudet går i november og desember hver høst.

Under "Åpen dag" i februar vi våre unge forskere fortelle, og lede deg i praktisk arbeid på flere av laboratoriene våre. Laboratorium (m.lat., av lat. laborare 'arbeide') lokale som er innredet til vitenskapelig teknisk arbeid!

Har du mange fagspørsmål og for få svar, kan du prøve den nasjonale orakeltjenesten til Norsk Kjemisk Selskap og Språkrådet.

Forskningsdagene i Bergen foregår i september. Det er et samarbeid mellom byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Målsetningen er å skape begeistring og forståelse for forskning, samt formidle hva forskningen og dens resultater betyr i vårt daglige liv.

Fremdeles usikker? Prøv utdanningstestene, interessetestene og yrkestestene under.

Uansett; hold ut og lykke til.