Home
Department of Chemistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ressurser for elever og lærere

Valgets kvaler om yrkesvalg? UiB-kjemi hjelper deg.

kjemi peptid

Main content

Går du på ungdomsskole i Bergen kommune kan du velge å besøke oss på en fagdag i faget Utdanningsvalg. Dette er et heldagsopplegg og målet er å gi elever bedre grunnlag for valg av videregående opplæring.

Under "Åpen dag" i februar vi våre unge forskere fortelle, og lede deg i praktisk arbeid på flere av laboratoriene våre. Laboratorium (av latin. laborare 'arbeide') er et lokale som er innredet til vitenskapelig teknisk arbeid!

Har du mange fagspørsmål og for få svar, kan du prøve den nasjonale orakeltjenesten til Norsk Kjemisk Selskap og Språkrådet.

Forskningsdagene i Bergen foregår i september. Det er et samarbeid mellom byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Målsetningen er å skape begeistring og forståelse for forskning, samt formidle hva forskningen og dens resultater betyr i vårt daglige liv.

Om man er usikker eller trenger idéer til utdanningsvalg kan man også prøve utdanningstesten under.