Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Karriere: Kjemi og nanoteknologi

Hva jobber kjemikere med?

Avhengig av hvilken spesialisering og utdanning man har, kan man som kjemiker jobbe med en rekke ulike fagområder. En kjemiutdanning dekker hele spennet fra praktisk til teoretisk arbeid. Det gjør at man kan arbeide innenfor en rekke bransjer.

Kjemikere kan jobbe i en rekke ulike yrker.
Kjemikere kan jobbe i en rekke ulike yrker.
Photo:
Jin Sigve Mæland

Main content

En kjemiker undersøker hvordan verden er konstruert, og har kompetanse om en rekke stoffer og materialer. Kjemikere jobber både i offentlig og privat sektor, innen bransjer som produksjon, forskning, helse og undervisning. Noen sentrale arbeidsoppgaver er analyser, undersøkelser og gjennomføring av prøver til et bestemt formål.

Eksempler på spesialiseringsfelt er biologisk kjemi, geologisk kjemi, teoretisk kjemi og nanoteknologi.

Studenter som har en grad innen nanoteknologi har en allsidig naturvitenskapelig kompetanse som kan brukes i forskning, teknologisk industri, offentlige kontrollorgan og forvaltning. Avhengig av spesialiseringen man tar innen nanoteknologi kan man jobbe i teknologisk industri, i sykehussektoren, farmasi og bioteknologi.

Tidligere studenter forteller om sin jobb