Home
Department of Chemistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kjemi - Orakel

Spør oss om kjemi

Hva er kjemi? - Kjemi er kort sagt alt vi har rundt oss som opptar plass og som veier noe. Hva betyr kjemisk fagterminologi? - Les Språkrådets termwiki.

Avtrekk med syntesedetaljer
Avtrekk med syntesedetaljer
Photo:
IH. Rekand

Main content

Språkrådets termwiki

Prosjekt for kjemisk terminologi har funnet en mønsterpraksis for å samle inn, registrere og gjøre tilgjengelig fagterminologi. Prosjektgruppen består av fagfolk fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. De er Nils Åge Frøystein (UiB), Bjørn Grung (UiB), Leiv K. Sydnes (UiB), Tore Benneche (UiO) og Bjørn Pedersen (UiO).

Kjemisk terminologi:::>

Send spørsmål til ekspertpanelet i Norsk kjemisk selskap.

Kjemi er kort sagt alt vi har rundt oss som opptar plass og som veier noe, dvs faste stoffer, væsker og gasser. Kjemi som fag ønsker å beskrive hva de ulike stoffene er sammensatt av og hvilke egenskaper de har, samt hvilke endringer som skjer med stoffene (en kjemisk reaksjon). Kjemiske reaksjoner og prosesser er involvert i alt fra å framstille en atombombe til det å tenke en tom tanke.

Kjemi er derfor et felt som er fantastisk stort og fantastisk i seg selv!

Sammen med NKS vil vi prøve å hjelpe deg å finne fram i;

Kjemiens vidunderlige verden.:::>

 

Hva har andre spurt om?

Det er en stor mulighet for at andre har spurt oss om det samme tidligere.
Sjekk derfor våre svar før du sender ditt spørsmål.