Hjem
Kvalitet i utdanning

Ansatte ved Seksjon for studiekvalitet

Seksjon for studiekvalitet har overordnet ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Seksjonen gir råd og bistand i fakulteters og institutters kvalitetsarbeid og er sekretariat for studierelaterte utvalg. De har også ansvaret for sentrale tjenester som utdanningsmeldinger og evalueringer.