Hjem
Styre og ledelse

Sakliste til møte i universitetsstyret 25.10.2012

UNIVERSITETSSTYRET
UNIVERSITETET I BERGEN
Møte 25. oktober 2012


Sakliste

Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 27.9.2012
(utsendt i brev av 4.10.2012).
Protokollen ligger ved.
Sak nr. 2009/12996

65 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 12.10.2012
Sak nr. 2009/11146

66 Budsjett for Universitetet i Bergen 2013
Saksforelegg av 17.10.2012
Sak nr. 2011/13374

67 Budsjettforslag for 2014
Saksforelegg av 15.10.2012
Sak nr. 2012/11598

68 Om forholdet mellom vitenskapelige og administrative årsverk
Saksforelegg av 16.10.2012
Sak nr. 2012/11590

69 Sidegjøremål —kartlegging, revisjon av regler og opplegg for rapportering
Saksforelegg av 17.10.2012
Sak nr. 2012/11592

70 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2015
Saksforelegg av 8.10.2012
Sak nr. 2011/12014

71 Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet 2011/ 2012
Saksframlegg av 5.10.2012
Sak nr. 2011/11830

72 Orienteringssak: Diverse referater
Saksforelegg av 11.10.2012
Sak nr. 2009/11171

73* Uttalelse om politiattest
Unntatt offentlighet, jf offl. § 13,jf fvI. § 13
Saksforelegg av 15.10.2012
Sak nr. 2012/10618

74* Tilsettinger uten utlysning

Unntatt offentlighet, jf offl. § 25
a. Tilsetting som professor i rettsvitskap utan kunngjering
Saksframlegg av 11.10.2012
Sak nr. 2012/997

b. Tilsetting som professor i medisin (immunologi) utan kunngjering
Saksframlegg av 11.10.2012
Sak nr. 2012/320

Orienteringer

Eventuelt


17.10.2012/hhb