Hjem
Styre og ledelse

Holbergprisen 2010: Arrangementer

Onsdag 9 juni er dato for utdeling av Holbergs internasjonale minnepris, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Tirsdag 8 juni er det stort symposium med Holbergprisvinneren Natalie Zemon Davis og flere internasjonale gjester. I tillegg kommer debatter og foredrag i dagene før og etter utdelingen.

Program:

Torsdag 3 juni:
Bergen historisk forum: Natalie Zemon Davis og "The Return of Martin Guerre"

Bergen historisk forum arrangerer mininnføring i Natalie Zemon Davis. Ida Blom og Svein Atle Skålevåg holder innlegg. I tillegg blir det visning av filmen “The Return of Martin Guerre”.
Les mer

Tirsdag 8 juni
09.00–12.15 : Holbergprisens symposium 2010:  Doing decentered history
Sted:  Auditorium A, Studentsenteret, Parkveien 1, Bergen
Deltagere: Natalie Zemon Davis, Bonnie G. Smith, David Abulafia og Joan W. Scott.
Moderatorer: Erling S. Sandmo og Ida Blom

Det globale i det lokale
Årets symposium, som handler om å se det globale i det lokale, er et gjennomgående tema i Holbergprisvinnerens forskning. Davis er professor i historie og professor i middelalderstudier ved Universitetet i Toronto. Hennes forskning løfter ofte frem konkrete hendelser og "hverdagsmenneskenes" enkeltskjebner fra historien. De inviterte historikerne vil formidle ulike historier fra ulike steder og se på hvordan historie skapes.  Les mer

16.00–17.00:  Natalie Zemon Davis møter Jo Strømgren
Sted: Logen Teater, Ole Bulls Plass 6, Bergen

Historiker Natalie Zemon Davis diskuterer forholdet mellom kunst og vitenskap med koreograf Jo Strømgren. Møtet er et samarbeid med Festspillene i Bergen. Samtalen ledes av Erling Sandmo. Les  mer.

Onsdag 9 juni

10.30–11.30 Prisoverrekkelse Holbergprisen i skolen 2010
Sted: Bergen Katedralskole, Kong Oscars gate 35 /

Holbergprisen i skolen er en forskningskonkurranse for elever i videregående skole. Vinnerne blant tre finalister kåres under utdelingen. Finalister er:

Finalister (alfabetisk rekkefølge):
Glemmen Videregående skole (Fredrikstad): "Reality vs virkelighet - ulike grenser og tabuer på reality-tv, sammenliknet med det virkelige liv".

Langhaugen videregående skole med prosjektet: "De usynlige - En forskningsrapport om bruk av ulovlige hjelpemidler på prøver".

Vågsbygd videregående skole: "Er Ny start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?"

Les mer.

14.00–15.00 Prisoverrekkelse Holbergs internasjonale minnepris 2010 og Nils Klim-prisen 2010
Sted:  Håkonshallen, Bergen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland deler ut Holbergs internasjonale Minnepris 2010 til den amerikanske historikeren Natalie Zemon Davis og Nils Klim-prisen til den svenske historikeren Johan Östling. Musikk ved Paolo Pandolfo og Thomas Boysen. Les mer.

Torsdag 10 juni
10.15–12.00: Nils Klimforedraget: Den nazistiska erfarenheten
Sted:  Auditorium B, Sydneshaugen skole, Universitetet i Bergen{#0B}

Nils Klim-prisvinner 2010 Johan Östling skal ha forelesning om "Den nazistiska erfarenheten: Bearbetning och nyorientering efter andra världskriget".

Foredraget er et samarbeid med Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.  Les mer.

Om Holbergprisen:
Holbergs internasjonale minnepris
deles årlig ut til forskere som har gitt fremragende bidrag til humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen er på NOK 4.5 millioner.

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år innenfor Holbergprisens fagfelt. Prisen er på NOK 250 000.

Holbergprisen i skolen er en forskningskonkurranse for elever i videregående skole.

Holbergprisen ble opprettet av Stortinget i 2003.