Hjem
Styre og ledelse

Nyhetsarkiv for Styre og ledelse

Fra og med torsdag 26. november vil studentarbeidsplassene / lesesalene ved UiB være åpne fra 08.30-1900.
Hvordan får jeg tilgang til studentarbeidsplass på campus? Hvilke vurderinger ligger til grunn for tiltakene som er innført? Vil det bli praksis våren 2021? Og er det vits å bo i Bergen for å studere ved UiB til våren? Les svarene fra ledelsen.
De lokale koronatiltakene i Bergen blir forlenget til 6. desember. Fortsatt hjemmekontor og digital undervisning ved UiB.
For å demme opp for frafall og psykiske problemer er det viktig at studentene får støtten de trenger. Universitetet i Bergen lanserer nå en forskningsbasert nettportal for bedre livskvalitet.
Her kan du lese mer om dine rettigheter i Lånekassen i forhold til lån og stipend om du blir syk eller ikke kan ta eksamen på grunn av korona.
Her får du oversikt over hvordan de nye koronatiltakene påvirker deg som student ved UiB.
Fra og med lørdag 7. november innføres strenge påbud i Bergen for å stanse spredningen av koronavirus. Både hjemmekontor og digital undervisning blir hovedregelen for UiBs ansatte og studenter.
Fra mandag blir hjemmekontor og digital undervisning hovedregelen. Slik vil de nye smitteverntiltakene fra Regjeringen og Bergen kommune påvirke deg som er ansatt eller student ved UiB.
Universitetsledelsen følger situasjonen nøye, og vil iverksette tiltak etter råd fra lokale og nasjonale myndigheter. Foreløpig er det ikke endring i tiltakene som påvirker UiB.
UiB følger kommunens vurderinger når Bergen opphever sine midlertidige koronatiltak, med virkning fra 30. september. Se de nye tiltakene for studenter og ansatte her.
UiB og fakultetene viderefører gjeldende koronatiltak til og med 29. september etter at Bergen kommune viderefører sine viktigste tiltak mandag 21. september.
UiB og fakultetene viderefører gjeldende koronatiltak til og med 29. september etter at Bergen kommune viderefører sine viktigste tiltak mandag 21. september.
- Vi vil rette ein stor takk til dere for den fleksibiliteten dere har vist og det ekstra arbeidet dere har lagt ned i en unntakssituasjon for universitetet, skriver rektor og universitetsdirektør i en hilsen til alle UiB-ansatte.
Smittevernoverlegen i Bergen kommune ønsker å klargjøre hvordan karantenebestemmelsene for studenter skal tolkes og sender nå presiseringer til studentene. Svarene er basert på spørsmål stilt av studentene til Bergen kommune.
Skal du møte til undervisning i UiBs auditorier? Merk deg setenummeret!
Universitetet i Bergen har fått bekreftet at ytterligere en student som har vært tilstede på undervisning ved UiB de siste ukene, er smittet med covid-19.
UiB har mandag fått melding om seks nye studenter har testet positivt på covid-19. Studenter som har vært i samme undervisningssituasjon som de smittede, blir nå anbefalt å gå i karantene.
Testkapasiteten i Bergen kommune har i høst blitt betydelig bedret, og i midten av november åpner også drop-in-teststasjonen på Festplassen. UiBs egen teststasjon blir derfor avviklet.

Sider