Hjem
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Informasjon om eksamener ved LLE

Hovedinnhold

Her finner du kort informasjon om ulike eksamener ved LLE. Vi anbefaler også at du setter deg godt inn i UiBs generelle informasjon om eksamen.

Som regel vil du kunne finne all praktisk informasjon om eksamen under "Aktive emner" på Studentweb (krever innlogging via Feide).

Eksamensdatoer

Hvis du er vurderingsmeldt til et emne finner du dato, tidspunkt og sted for eksamen under "Aktive emner" på Studentweb (krever innlogging via Feide).

Her finner du en samlet oversikt over eksamensdatoer, tid og sted for alle emner ved Det humanistiske fakultet.

Nøyaktig tidspunkt for muntlig eksamen publiseres så snart som mulig på Studentweb/og eller Mitt UiB, og seinest ei uke før eksamen.

Semesteroppgaver, hjemmeeksamener og mappeinnleveringer

Innlevering av semesteroppgaver, hjemmeeksamener og mappeinnleveringer

Semesteroppgaver, hjemmeeksamener og mappeinnleveringer utleveres som regel i Inspera hvis ikke annet er oppgitt på Mitt UiB, og skal leveres inn i Inspera.

Du finner Inspera på vurdering.uib.no (krever innlogging via Feide).

Framside

Studenter kan bruke framsidemal som ligger i Instiuttets fillager i MittUiB: https://mitt.uib.no/courses/587/files/folder/Eksamen_Exams

Filformat

Semesteroppgaver, hjemmeeksamener og mappeinnleveringer skal som hovedregel lastes opp i Inspera i pdf-format hvis ikke annet er oppgitt i oppgaveteksten.

Antall ord

Antall ord for en semesteroppgave eller en hjemmeeksamen kan du finne i emnebeskrivelsen under "Vurderingsformer". Dersom det ikke skulle være oppgitt antall ord eller lengde på oppgaven kan du kontakte emneansvarlig.

Sitatregler, kildebruk og plagiat

I forbindelse med innlevering av semesteroppgaver, mappeoppgaver og hjemmeeksamener ønsker instituttet å gjøre oppmerksom på at det ved LLE brukes plagiatgjenkjenningsprogramvaren Urkund.

Det er derfor viktig at du siterer og refererer på rett vis. Dersom du skulle ha spørsmål angående sitering og kildebruk, vennligst sjekk sidene til sokogskriv.no

Skoleeksamen og digital skoleeksamen

Alle skoleeksamener ved LLE er som hovedregel digitale. Det vil si at du gjennomfører eksamen med datamaskin og sikker nettleser som stenger tilgangen din til andre programmer mens eksamen foregår. Unntakene er eksamener som av praktiske årsaker ikke kan gjennomføres digitalt. Det står oppgitt i eksamensoversikten og på Studentweb om eksamen er digital.

Det er kandidatens ansvar å laste ned og installere sikker nettleser på maskinen sin før eksamensdagen.

Les mer om digital skoleeksamen her.

Kandidatnummer og anonymitet

Du finner ditt kandidatnummer (tre siffer) til hver eksamen under "Aktive emner" på Studentweb (krever innlogging via Feide).

På alle eksamensinnleveringer* skal du bruke kandidatnummeret, ikke studentnummeret eller navn.

*Unntak for dette er masteroppgaver, der du kun skal bruke navn, men ikke kandidat- eller studentnummer.

Innlevering av masteroppgaver

Generell informasjon om rutiner for masterstudiet, veiledningskontrakten din, forlenging av kontrakten, søknad om permisjon mm. finner du her.

Masteroppgaver skal leveres i Studentweb

Mer informasjon om og brukerveileding for masterinnlevering finner du i UiBs fillager på MittUiB.

Informasjon om oppsett, format og forsidemaler finner du i LLEs fillager på MittUiB.

OM SENSUR OG MUNTLIG EKSAMEN

Kommisjonen på en masteroppgave består av (minst) én intern og én ekstern sensor. Veileder er ikke medlem av kommisjonen. Veileder kan uttale seg til kommisjonen og være til stede på muntlig eksamen, men kan ikke delta i karakterfastsettingen.

Muntlig eksamen gjennomføres vanligvis to til fire uker etter levering. Eksamenskonsulenten setter individuelle datoer for hver enkelt kandidat i samråd med sensorene. Hvis en dato passer veldig dårlig, kan en be eksamenskonsulenten om å ta hensyn til dette. Gi gjerne beskjed så tidlig som mulig.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avholdes ved Universitetet i Bergen. Det forventes at studenten er tilstede i Bergen under muntlig eksamen.

Som hovedregel skal det være minimum to sensorer på muntlig eksamen, hvorav minimum én er ekstern, det vil si fra en annen utdanningsinstitusjon enn UiB. Ekstern sensor kan være til stede via videooverføring.

Nøyaktig tidspunkt for muntlig eksamen publiseres så snart som mulig på Studentweb/og eller Mitt UiB, og seinest ei uke før eksamen.

 

Prøveforelesning ved allmenn litteraturvitenskap

Prøveforelesning er en forberedt eksamen hvor studentene får eller utarbeider problemstilling(er) på forhånd. Det er lov å ha med manus, sitatark, kildelister, notater og/eller bøker til prøveforelesninga.

Det er lov å bruke powerpoint eller lignende presentasjonsverktøy under prøveforelesninga. Hvis man skal bruke presentasjonsverktøy, må man ha med presentasjonen på en usb-minnepinne. Det er ikke anledning til å bruke internett under prøveforelesninga.

Det vil være én intern sensor til stede under prøveforelesninga og én ekstern sensor som enten overværer prøveforelesninga via videooverføring eller er til stede i rommet med intern sensor.

 

Begrunnelse og klage

Informasjon om begrunnelser for eksamenskarakterer og klage på karakter finner du her.

 

Obligatoriske undervisningsaktiviteter

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må godkjennes før en student kan gå opp til eksamen. Hva som er obligatoriske undervisningsaktiviteter for ditt emne, står i emnebeskrivelsen som du finner på UiB's nettsider. www.uib.no/emne/*EMNEKODE*. Ikke alle emner har obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Trekke seg fra eksamen

Hvis du vil trekke deg fra eksamen, må du trekke vurderingsmeldinga di under "Aktive emner" på Studentweb (krever innlogging via Feide). Frist for å trekke seg er som hovedregel to uker før eksamen. Trekkfrist til hvert emne står oppført på Studentweb. 

Spørsmål om eksamen?

Ved å sende e-post til eksamen@lle.uib.no kontakter du eksamenskonsulenten ved teatervitenskap, digital kultur, nordisk språk, språkvitenskap, klassiske fag, nordisk litteratur, norsk som andrespråk, allmenn litteraturvitenskap, kunsthistorie, nordisk fagdidaktikk og/eller norrøn filologi.