Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Informasjon om eksamener ved LLE

Eksamensdatoer

Alle eksamensdatoer for skoleeksamener, hjemmeeksamener og andre innleveringsoppgaver skal være tilgjengelige i StudentWeb.

En oversikt over dato og sted for skoleeksamener, samt innleveringsfrister finner du på studentsidene.

Utfyllende informasjon om datoer for muntlige eksamener vil bli publisert på Mittuib i løpet av semesteret. Ved noen muntlige eksamener blir dato først satt når det nærmer seg mai for vårsemesteret eller oktober/november for høstsemesteret. I disse tilfellene vil det bli lagt ut meldinger på MittUiB i god tid, og senest en uke før muntlig eksamen

Spørsmål? Kontakt oss på eksamen@lle.uib.no

Semesteroppgaver og hjemmeeksamener

Innlevering av semesteroppgaver, hjemmeeksamener og mappeoppgaver

Semesteroppgaver, hjemmeeksamener og mappeeksamener skal leveres i Inspera.  Du finner informasjon om og instruks for levering av digital hjemmeeksamen her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen

Du logger inn på Inspera Assessment med vanlig UiB brukernavn og passord på https://vurdering.uib.no/ (velgFeide).

Filformat

Semesteroppgaver, mappeoppgaver og hjemmeeksamener skal som hovedregel lastes opp i Inspera i pdf-format. Dersom du ikke har muligheten til å konvertere oppgaven din til pdf på datamaskinen din, finnes det gratis løsninger for å gjøre dette på internett, som for eksempel: https://www.freepdfconvert.com/.

Antall ord

Antall ord for en semesteroppgave eller en hjemmeeksamen kan du finne i emnebeskrivelsen under "Vurderingsformer". Dersom det ikke skulle være oppgitt antall ord eller lengde på oppgaven kan du kontakte emneansvarlig.

Sitatregler, kildebruk og plagiat

I forbindelse med innlevering av semesteroppgaver, mappeoppgaver og hjemmeeksamener ønsker instituttet å gjøre oppmerksom på at det ved LLE brukes plagiatgjenkjenningsprogramvaren Urkund.

Det er derfor viktig at du siterer og refererer på rett vis. Dersom du skulle ha spørsmål angående sitering og kildebruk, vennligst sjekk sidene til http://sokogskriv.no/

Andre ressurser

Akademisk skrivesenter: http://www.uib.no/ub/80372/akademisk-skrivesenter  

Spørsmål? Kontakt oss på eksamen@lle.uib.no

Skoleeksamen og digital skoleeksamen

Ved mange emner der skoleeksamen er eksamensformen brukes det datamaskin i steden for penn og papir. For å finne ut om din eksamen er en digital skoleeksamen kan du sjekke HFs eksamensoversikt.

Informasjon om digital skoleeksamen

Universitetet i Bergen bruker en nettleserbasert tjeneste -- Inspera Assessment -- som teknisk løsning for digital eksamen. Du tar med deg din egen datamaskin til eksamen. Skriftlig skoleeksamen gjennomføres med sikker nettleser for å stenge tilgang til hjelpemidler på maskinen din og på nett under eksamen. Det er ditt ansvar å laste ned og installere sikker nettleser på maskinen din før eksamensdagen.

Praktisk informasjon om digital eksamen (inkludert informasjon om sikker nettleser og søknad om lånemaskin) finner du her: http://www.uib.no/digitaleksamen

Du logger inn i Inspera Assessment med vanlig UiB brukernavn og passord på https://vurdering.uib.no/ (velgFeide).

I fanen "Demotester" er det satt opp en demotest for sikker nettleser, og du kan installere sikker nettleser på maskinen din når du åpner denne demotesten.

Studenter med lese- og skrivevansker anbefales å søke om tilrettelegging på vanlig måte. Dersom du ikke har gjort nødvendige forberedelser til digital eksamen (se nettsiden) vil du måtte gjennomføre eksamen med penn og papir. Dette gjelder også dersom det inntreffer uforutsette tekniske hendelser av større omfang, da eventuelt med tillegg i tid.

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med din lokale studieadministrasjon / infosenter på ditt fakultet / eller meld inn en sak på https://bs.uib.no/ (velg 'digital eksamen' i menyen til venstre) så vil du få svar på e-post så raskt som mulig.

Spørsmål? Kontakt oss på eksamen@lle.uib.no

Kandidatnummer, studentnummer og anonymitet

Både studentnummer og kandidatnummer finner du i StudentWeb.

Studentnummeret (6 siffer) vil følge deg alle år som student, mens du får tildelt et eget kandidatnummer (3 siffer) per emne du er vurderingsmeldt i

På alle eksamensinnleveringer skal du bruke kandidatnummeret, ikke studentnummeret.

Dette gjelder både skoleeksamener, semesteroppgaver og hjemmeeksamener og mappeinnleveringer. Du skal aldri bruke navn*. 

Dersom du har noen spørsmål til dette, er det bare til å kontakt med oss i eksamensgruppen på eksamen@lle.uib.no.

*(unntak for dette er masteroppgaver, der du skal kun bruke navn, men ikke kandidat- eller studentnummer)

Spørsmål? Kontakt oss på eksamen@lle.uib.no

Innlevering av masteroppgaver

Generell informasjon om rutiner for masterstudiet, kontrakter, forlenging av kontrakt mm. finner du her.

Ordinære innleveringsfrister ved Det humanistiske fakultet er følgende:

  • Vårsemesteret: 1. februar og 15. mai
  • Høstsemesteret: 1. september og 20. november

Dersom en av disse datoene faller på en helge- eller helligdag, flyttes innleveringsfristen til første påfølgende virkedag.

Mastergradsoppgaver skal leveres i Studentweb

Du logger på via Feide med ditt vanlige UiB brukernavn og passord. 

Ting du bør ha klart før du leverer oppgaven:

  • Oppgavetittelen (Tittelen du skriv inn kjem på karakterutskrift, vitnemål og i BORA)
  • Sammendrag, dersom du vil gjøre det tilgjengelig i BORA.
  • Oppgaven må være i PDF-format. Vedlegg treng ikkje vere i PDF-format.
  • Start leveringa i god før tid før fristen. Det kan ta litt tid å skrive inn samandrag og å laste opp fila/filene.

Mer informasjon om masterinnlevering, samt en brukerveileding finner du på MittUiB.

Informasjon om oppsett, format og forsidemaler finner du i LLEs fillager på MittUiB.

 

OM SENSUR OG MUNTLIG EKSAMEN

Kommisjonen på en masteroppgave består av (minst) én intern og én ekstern sensor. Veileder er ikke medlem av kommisjonen: han/hun kan uttale seg til kommisjonen og være til stede på muntlig eksamen, men kan ikke delta i karakterfastsettingen.

Muntlig eksamen legges vanligvis mellom 2-4 uker etter levering. Eksamenskonsulenten setter individuelle datoer for hver enkelt kandidat i samråd med sensorene. Hvis en dato passer veldig dårlig, kan en be eksamenskonsulenten om å ta hensyn til dette. Gi gjerne beskjed så tidlig som mulig.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avholdes ved Universitetet i Bergen. Det forventes at studenten er tilstede i Bergen under muntlig eksamen.

Som hovedregel skal det være minimum to sensorer tilstede under muntlig eksamen, hvorav minimum én er ekstern, det vil si fra en annen utdanningsinstitusjon enn UiB. 

Utfyllende informasjon om datoer for muntlige eksamener vil bli publisert på Mittuib i løpet av semesteret. Ved noen muntlige eksamener blir dato først satt når det nærmer seg mai for vårsemesteret eller oktober/november for høstsemesteret. I disse tilfellene vil det bli lagt ut meldinger på MittUiB i god tid, og senest en uke før muntlig eksamen.

Spørsmål? Kontakt oss på eksamen@lle.uib.no

Begrunnelse og klage

Informasjon om begrunnelser for eksamenskarakterer og klage på karakter finner du her.