Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

MØTE 16.03.2017

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET
TORSDAG 16. mars 2017
kl. 09.00 i møterom 1C6a, Realfagbygget, 1. et.

 

I

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

 

II

PROTOKOLL FRA MØTET 02.02.2017

 

  1.  

HMS-ÅRSRAPPORT 2016 - DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 

  1.  

PROFESSOR I BIOSTRATIGRAFI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

  1.  

PROFESSOR II I DYNAMISK METEOROLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

  1.  

PROFESSOR II I TEORETISK BIOLOGI – TILSETTING
Unntatt offentlighet

 

EVENTUELT

 

ORIENTERINGSSAKER

 

Kandidattall

 

Rekneskapsrapport per februar
Deles ut i møtet

 

HMS-AVVIK

 

Scenario 2030 – for et styrket fakultet – høringsutkast vedlagt
(muntlig orientering og utsendt høringsutkast)

 

Økonomiomstilling – status
(muntlig orientering)

 

 Kjønnsbalanseutvikling Matnat og UiB

 

Gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
(muntlig orientering)

 

SAKER BEHANDLET PÅ FULLMAKT

 

Utlysing av bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

 

Utlysing av eksterntfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (forsker, postdoktor, stipendiat) hittil i 2017

 

Oppnevning av sakkyndige komiteer for bevilgningsfinansierte vitenskapelige stillinger (dekanens fullmakt) (professor, førsteamanuensis) hittil i 2017

 

Tilsettinger i ansettelsesutvalget for forsker- og rekrutteringsstillinger (ansettelsesutvalgets fullmakt) totalt i 2016

10.03.2017/GPA

                                    Helge K. Dahle
                                    dekan

                                                                                   Elisabeth Müller Lysebo
                                                                                   fakultetsdirektør